« Prev Proverbs 3 Next »

Chapter 3

1 Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka èuva moje zapovijedi, 2jer æe ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo. 3Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploèu srca svoga. 4Tako æeš steæi ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim oèima. 5Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. 6Misli na nj na svim svojim putovima i on æe ispraviti tvoje staze. 7Ne umišljaj da si mudar: boj se Jahve i kloni se zla. 8To æe biti lijek tvome tijelu i okrepa tvojim kostima. 9Èasti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. 10I tvoje æe žitnice biti prepune i tvoje æe se kace prelijevati novim vinom. 11Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. 12Jer koga Jahve ljubi onoga i kori, kao otac sina koga voli. 13Blago èovjeku koji je stekao mudrost i èovjeku koji je zadobio razboritost. 14Jer bolje je steæi nju nego steæi srebro, i veæi je dobitak ona i od zlata. 15Skupocjenija je od bisera, i što je god tvojih dragocjenosti, s njome se porediti ne mogu; 16dug joj je život u desnoj ruci, a u lijevoj bogatstvo i èast. 17Njezini su putovi putovi miline i sve su njene staze pune spokoja. 18Životno je drvo onima koji se nje drže i sretan je onaj tko je zadrži. 19Jahve je mudrošæu utemeljio zemlju i umom utvrdio nebesa; 20njegovim su se znanjem otvorili bezdani i oblaci osuli rosom. 21Sine moj, ne gubi to iz oèiju, saèuvaj razbor i oprez. 22I bit æe život tvojoj duši i ures vratu tvome. 23Bez straha æeš tada kroèiti svojim putem i noga ti se neæe spoticati. 24Kad legneš, neæeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko æeš snivati. 25Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. 26Jer æe ti Jahve biti uzdanje i èuvat æe nogu tvoju od zamke. 27Ne uskrati dobroèinstva potrebitim kad god to možeš uèiniti. 28Ne reci svome bližnjemu: "Idi i doði opet, sjutra æu ti dati", kad možeš veæ sada. 29Ne kuj zla svome bližnjemu dok on bez straha kod tebe boravi. 30Ne pravdaj se ni s kim bez razloga ako ti nije uèinio nikakva zla. 31Nemoj zavidjeti nasilniku niti slijediti njegove pute, 32jer su Jahvi mrski pokvarenjaci, a prisan je s pravednima. 33Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu pravednika. 34S podsmjevaèima on se podsmijeva, a poniznima dariva milost. 35Mudri æe baštiniti èast, a bezumnici snositi sramotu.

« Prev Proverbs 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |