« Prev Proverbs 27 Next »

Chapter 27

1 Ne hvali se danom sutrašnjim jer ne znaš što danas može donijeti. 2Neka te hvali drugi, a ne tvoja usta, tuðinac, a ne tvoje usne. 3Težak je kamen i pijesak je težak, ali je od obojega teži bezumnikov bijes. 4Jarost je okrutna i srdžba žestoka a tko æe odoljeti ljubomoru? 5Bolji je javni ukor nego lažna ljubav. 6Èestiti su udarci prijateljevi, a lažni poljupci neprijateljevi. 7Sito grlo prezire i med samotok, a gladnu je i sve gorko - slatko. 8Kao ptica daleko od gnijezda svog, takav je èovjek daleko od svojeg zavièaja. 9Kao što ulje i kad vesele srce, tako i slatkoæa prijateljstva tješi dušu. 10Ne ostavljaj prijatelja svoga ni prijatelja oèeva i ne dolazi u kuæu bratovu kad si u nesreæi; bolji je susjed blizu nego brat daleko. 11Budi mudar, sine moj, i obraduj mi srce da mogu odgovoriti onome koji me grdi. 12Pametan èovjek opazi zlo i skrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu. 13Uzmi haljinu onomu tko je jamèio za drugoga i oplijeni ga mjesto tuðinca. 14Tko pozdravlja svoga prijatelja naglas, a rano ujutro, prima mu se blagoslov za kletvu. 15Streha što prokišnjava za žestoke kiše i svadljiva žena - jedno su te isto. 16Tko nju zaustavlja, zaustavlja vjetar i desnicom hvata ulje. 17Željezo se željezom oštri i èovjek oštri jedan drugoga. 18Tko èuva smokvu, jede od njena ploda, i tko èuva svoga gospodara, poštiva se. 19Kao što se u vodi razlièito odražava lice od lica, tako i u srcu èovjek od èovjeka. 20Carstvo Smrti i Propast ne mogu se zasititi, tako ni oèi èovjeèje. 21Taljika je za srebro i peæ za zlato, a èovjek se poznaje po ustima koja ga hvale. 22Da bezumnika stuèeš tuèkom u stupi, ne bi ga ostavila ludost njegova. 23Brižno pazi na stoku svoju i srcem se brini o stadima, 24jer blago ne traje dovijeka; i baštini li se kruna od koljena do koljena? 25Kad trava nikne i zelen se pokaže i bilje se kupi planinsko, 26tad su ti janjci za odijelo i jarci za kupovinu polja; 27tad imaš izobilje kozjega mlijeka sebi za jelo, i za hranu kuæi svojoj i za prehranu sluškinjama svojim.

« Prev Proverbs 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |