« Prev Proverbs 26 Next »

Chapter 26

1 Kao snijeg ljeti ili kiša o žetvi, tako pristaju poèasti bezumnomu. 2Kao vrabac kad prhne i lastavica kad odleti, tako se i bezrazložna kletva ne ispunja. 3Biè konju, uzda magarcu, a šiba leðima bezumnika. 4Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da mu i sam ne postaneš jednak. 5Odgovori bezumniku po ludosti njegovoj, da se ne bi uèinio sam sebi mudar. 6Odsijeca noge sebi i gorèinu pije tko po bezumnom poruke šalje. 7Klecava bedra u hromoga - mudra je izreka u ustima bezumnièkim. 8Kamen za praæku vezuje tko bezumnom iskazuje èast. 9Trnovita grana u ruci pijanice: mudra izreka u ustima bezumnika. 10Strijelac koji ranjava sve prolaznike: takav je onaj tko unajmljuje bezumnika. 11Bezumnik se vraæa svojoj ludosti kao što se pas vraæa na svoju bljuvotinu. 12Vidiš li èovjeka koji se sam sebi mudrim èini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega! 13Lijenèina veli: "Zvijer je na putu, i lav je na ulicama." 14Kao što se vrata okreæu na stožerima svojim, tako i lijenèina na postelji svojoj. 15Lijenèina umaèe ruku u zdjelu, ali je ne može prinijeti ustima. 16Lijenèina se èini sebi mudrijim od sedmorice koji umno odgovaraju. 17Psa za uši hvata tko se, u prolazu, umiješa u raspru koja ga se ne tièe. 18Kao bjesomuènik koji baca zublje, strelice i sije smrt, 19takav je èovjek koji vara bližnjega svoga i veli: "Samo se našalih." 20Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svaða. 21Ugljen je za žeravnicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svaðu. 22Klevetnikove su rijeèi kao slastice: spuštaju se u dno utrobe. 23Srebrna gleða preko zemljana suða: laskave usne i opako srce. 24Mrzitelj hini usnama svojim, a u sebi nosi prijevaru; 25ne vjeruj mu kad ljupkim glasom govori, jer u srcu mu je sedam grdila; 26ako himbom skriva mržnju, njegova æe se opaèina otkriti na zboru. 27Tko jamu kopa, sam u nju pada, i tko kamen valja, na njega se prevaljuje. 28Lažljiv jezik mrzi svoje žrtve, laskava usta propast spremaju.

« Prev Proverbs 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |