« Prev Proverbs 25 Next »

Chapter 25

1 I ovo su mudre izreke Salomonove; sabrali ih ljudi Ezekije, kralja judejskog. 2Slava je Božja sakrivati stvar, a slava kraljevska istraživati je. 3Neistražljivo je nebo u visinu, zemlja u dubinu i srce kraljevsko. 4Ukloni trosku od srebra, i uspjet æe posao zlataru. 5Ukloni opakoga ispred kralja, i utvrdit æe se pravicom prijestol njegov. 6Ne velièaj se pred kraljem i ne sjedaj na mjesto velikaško, 7jer je bolje da ti se kaže: "Popni se gore" nego da te ponize pred odliènikom. 8Što su ti oèi vidjele ne iznosi prebrzo na raspru; jer što æeš uèiniti na koncu kad te opovrgne bližnji tvoj? 9Kad si u parbi s bližnjim svojim, ne otkrivaj tuðe tajne, 10da te ne izgrdi tko èuje i da ti se kleveta ne vrati. 11Rijeèi kazane u pravo vrijeme zlatne su jabuke u srebrnim posudama. 12Mudrac koji kori uhu je poslušnu zlatan prsten i ogrlica od tanka zlata. 13Vjeran je glasnik onomu tko ga šalje kao ledena studen u doba žetve: on krijepi dušu svoga gospodara. 14Tko se dièi lažljivim darom, on je kao oblak i vjetar bez kiše. 15Strpljivošæu se ublažava sudac, mek jezik i kosti lomi. 16Kad naiðeš na med, jedi umjereno, kako se ne bi prejeo i pojedeno izbljuvao. 17Rijetko zalazi u kuæu bližnjega svoga, da te se ne zasiti i ne zamrzi na te. 18Èovjek koji svjedoèi lažno na bližnjega svoga on je kao bojni malj i maè i oštra strijela. 19Uzdanje u bezbožnika na dan nevolje - krnjav je zub i noga klecava. 20Kao onaj koji skida haljinu u zimski dan ili ocat lije na ranu, takav je onaj tko pjeva pjesmu turobnu srcu. 21Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, i ako je žedan, napoji ga vodom. 22Jer mu zgræeš ugljevlje na glavu i Jahve æe ti platiti. 23Sjeverni vjetar donosi dažd, a himben jezik srdito lice. 24Bolje je stanovati pod rubom krova nego u zajednièkoj kuæi sa ženom svadljivom. 25Kao studena voda žednu grlu, takva je dobra vijest iz zemlje daleke. 26Kao zatrpan izvor i vrelo zamuæeno, takav je pravednik koji kleca pred opakim. 27Jesti mnogo meda nije dobro niti tražiti pretjerane èasti. 28Grad razvaljen i bez zidova - takav je èovjek koji nema vlasti nad sobom.

« Prev Proverbs 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |