« Prev Proverbs 24 Next »

Chapter 24

1 Ne zavidi opakim ljudima niti želi da budeš s njima. 2Jer im srce smišlja nasilje i usne govore o nedjelu. 3Mudrošæu se zida kuæa i razborom utvrðuje, 4i po znanju se pune klijeti svakim blagom dragocjenim i ljupkim. 5Bolji je mudar od jakoga i èovjek razuman od silne ljudine. 6Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika. 7Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih! 8Tko smišlja zlo zove se uèitelj podmukli. 9Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima. 10Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga. 11Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posræuæi idu na stratište. 12Ako kažeš: "Nismo za to znali", ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti èuva dušu? I ne plaæa li on svakomu po njegovim djelima? 13Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saæe je slatko nepcu tvome. 14Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je naðeš, našao si buduænost i nada tvoja neæe propasti. 15Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne èini nasilja boravištu njegovu; 16jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreæi. 17Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne klièi srcem kada on posræe, 18da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega. 19Nemoj se srditi zbog zloèinaca, nemoj zavidjeti opakima, 20jer zao èovjek nema buduænosti, svjetiljka opakih gasi se. 21Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga. 22Jer iznenada provaljuje nesreæa njihova i tko zna kad æe doæi propast njihova. 23I ovo je od mudraca: Ne valja biti pristran na sudu. 24Tko opakomu veli: "Pravedan si", proklinju ga narodi i kunu puci; 25a oni koji ga ukore nalaze zadovoljstvo, i na njih dolazi blagoslov sreæe. 26U usta ljubi tko odgovara pošteno. 27Svrši svoj posao vani i uredi svoje polje, potom i kuæu svoju zidaj. 28Ne svjedoèi lažno na bližnjega svoga: zar æeš varati usnama svojim? 29Ne reci: "Kako je on meni uèinio, tako æu i ja njemu; platit æu tom èovjeku po djelu njegovu!" 30Prolazio sam mimo polje nekog lijenèine i mimo vinograd nekog luðaka, 31i gle, sve bijaše zaraslo u koprive, i sve pokrio èkalj, i kamena ograda porušena. 32Vidjeh to i pohranih u srcu, promotrih i uzeh pouku: 33"Još malo odspavaj, još malo odrijemaj, još malo podvij ruke za poèinak, 34i doæi æe tvoje siromaštvo kao skitaè i oskudica kao oružanik!"

« Prev Proverbs 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |