« Prev Proverbs 20 Next »

Chapter 20

1 Vino je podsmjevaè, žestoko piæe bukaè, i tko se njima odaje neæe steæi mudrosti. 2Kraljev je gnjev kao rika lavlja: tko ga izaziva, griješi protiv sebe samog. 3Èast je èovjeku ustegnuti se od raspre, a tko je bezuman poèinje svaðu. 4Lijenèina u jesen ne ore: u doba žetve on traži, i ništa nema. 5Savjet je u srcu èovjeèjem voda duboka i razuman æe je èovjek iscrpsti. 6Mnogi se naziva dobrim èovjekom, ali tko æe naæi vjerna èovjeka? 7Pravednik hodi u bezazlenosti svojoj: blago sinovima njegovim poslije njega! 8Kralj koji sjedi na stolici sudaèkoj istražuje svako zlo svojim oèima. 9Tko može reæi: "Oèistih srce svoje, oprah se od grijeha svoga?" 10Dvojaki utezi i dvojaka mjera mrski su Jahvi podjednako. 11I dijete se poznaje po onome što èini, je li èisto i pravedno djelo njegovo. 12I uho koje èuje i oko koje vidi, oboje je Jahve naèinio. 13Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvori oèi svoje i nasitit æeš se kruha. 14"Loše, loše", govori kupac, a kad ode, hvali se dobrom kupovinom. 15Ima zlata i mnogih bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit. 16Uzmi haljinu onomu tko je jamèio za drugoga; oplijeni njega umjesto tuðinca. 17Sladak je èovjeku kruh prijevare, ali mu se usta poslije napune pijeskom. 18Naumi se provode savjetom: zato dobro razmisli pa vodi boj! 19Tko okolo kleveæe, otkriva tajne: zato se ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene. 20Tko kune oca svoga i majku svoju svjetiljka mu se gasi usred tmine. 21Od poèetka brzo steèeno imanje na koncu nije blagoslovljeno. 22Nemoj govoriti: "Osvetit æu se za zlo"; èekaj Jahvu, i on æe te spasiti. 23Mrski su Jahvi dvojaki utezi, i kriva mjera ne valja. 24Od Jahve su koraci èovjeèji, i kako da èovjek razumije svoj put? 25Zamka je èovjeku nesmotreno reæi: "Ovo je sveto", a poslije promišljati što je zavjetovao. 26Mudar kralj umije izluèiti opake i stavlja ih pod toèkove. 27Svjetiljka je Gospodnja duh èovjeèji: ona istražuje sve do dna utrobe. 28Dobrota i vjernost èuvaju kralja, jer dobrotom utvrðuje prijestol svoj. 29Ljepota je mladiæima njihova snaga, a starcima je ures sijeda kosa. 30Krvave masnice oèiste zlo i udarci proèiste odaje utrobe.

« Prev Proverbs 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |