« Prev Proverbs 19 Next »

Chapter 19

1 Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego èovjek opakih usana i k tomu bezuman. 2Revnost bez razboritosti nije dobra, i tko brzo hoda, spotièe se. 3Ludost èovjeku kvari život, a srce mu se ljuti na Jahvu! 4Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromaha i njegov prijatelj ostavlja. 5Lažljiv svjekok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, neæe uteæi. 6Mnogi laskaju licu odliènikovu i svatko je prijatelj èovjeku darežljivu. 7Na siromaha mrze sva braæa njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi: on hlepi za dobrim rijeèima, ali ih ne nalazi! 8Tko stjeèe razboritost, ljubi sebe, a tko èuva razum, nalazi sreæu. 9Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada. 10Ne dolikuje bezumnomu živjeti raskošno, a još manje sluzi vlast nad knezovima. 11Um èovjeka usteže od srdžbe, a èast mu je oprostiti krivicu. 12Kraljev je gnjev kao rika lavlja, a njegova milost kao rosa bilju. 13Nesreæa je ocu svojemu bezuman sin, i neprestano prokišnjavanje svaðe su ženine. 14Kuæa se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna. 15Lijenost navlaèi èovjeku dubok san i nemarna duša gladuje. 16Tko se drži zapovijedi, èuva život svoj, a tko ne pazi putove svoje, umire. 17Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv, i on æe mu platiti dobroèinstvo. 18Kažnjavaj sina svoga dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ. 19Tko je jarostan, plaæa globu, i kad ga štediš, samo uveæavaš njegov gnjev. 20Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar. 21Mnogo je namisli u srcu èovjeèjem, ali što Jahve naumi, to i bude. 22Dražest je èovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca. 23Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi. 24Lijenèina umaèe ruku u zdjelu, ali je ustima svojim ne prinosi. 25Udari podsmjehivaèa, i lud se opameti; ukori razumnog, i shvatit æe znanje. 26Sin je sramotan i pokvaren tko zlostavlja oca i odgoni majku. 27Prestani, sine moj, slušati naputke koji odvode od rijeèi spoznaje! 28Nevaljao se svjedok podruguje pravdi i usta opakih gutaju nepravdu. 29Pripravljene su kazne podsmjevaèima i udarci za leða bezumnika.

« Prev Proverbs 19 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |