« Prev Proverbs 21 Next »

Chapter 21

1 Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekuæica; vodi ga kuda god hoæe. 2Svaki je put èovjeku pravedan u vlastitim oèima, a Jahve ispituje srca. 3Da se vrši pravda i èini pravo, draže je Jahvi nego žrtva. 4Ponosite oèi i oholo srce i svjetiljka opakih - to je grijeh. 5Namisli marljivoga samo su na korist, a nagloga samo na siromaštvo. 6Blago steèeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt. 7Opake æe odnijeti nasilje njihovo jer ne žele èiniti pravice. 8Zapleten je put zloèinca, a pravo je djelo èista èovjeka. 9Bolje je živjeti pod rubom krova nego u zajednièkoj kuæi sa ženom svadljivom. 10Duša opakoga želi zlo: u njega nema samilosti ni za bližnjega. 11Kad se podsmjevaè kazni, neiskusan postaje mudar, a mudri iz pouke crpe znanje. 12Na kuæu opakoga pazi Svepravedni i opake strovaljuje u nesreæu. 13Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam æe vikati, ali ga neæe nitko uslišati. 14Potajan dar utišava srdžbu, a poklon ispod ruke i žestoku jarost. 15Sud pravièan radost je pravedniku a užas zloèincima. 16Èovjek koji skreæe s puta razbora poèivat æe u zboru mrtvaèkom. 17Tko ljubi veselje, postaje siromah, i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se. 18Opak èovjek otkup je za pravednika, i bezbožnik stupa na mjesto pravednog. 19Bolje je živjeti u pustinji nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom. 20Krasno je blago i ulje u stanu mudroga, a bezuman ih èovjek rasipa. 21Tko teži za pravdom i dobrohotnošæu, nalazi život i èast. 22Mudrac nadvladava i grad pun ratnika i krši silu u koju su se uzdali. 23Tko èuva usta i jezik svoj, èuva sebe od nevolje. 24Drzovitom i oholici ime je "podsmjevaè"; on sve radi s prekomjernom drskošæu. 25Lijenèinu ubija želja njegova jer mu ruke bježe od posla. 26Opak po cio dan živo želi, a pravednik daje i ne škrtari. 27Mrska je žrtva opakih, osobito kad se požudno prinosi. 28Lažljiv svjedok propada, a èovjek koji sluša, opet æe govoriti. 29Opaki pokazuju drsko lice, a poštenjak uèvršæuje put svoj. 30Nema mudrosti i nema razuma i nema savjeta protiv Jahve. 31Konj se oprema za dan boja, ali Jahve daje pobjedu.

« Prev Proverbs 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |