« Prev Proverbs 2 Next »

Chapter 2

1 Sine moj, ako primiš moje rijeèi i pohraniš u sebi moje zapovijedi, 2i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru; 3jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; 4ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom - 5tada æeš shvatiti strah Gospodnji i naæi æeš Božje znanje. 6Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost. 7On pravednicima pruža svoju pomoæ, štit je onih koji hode u bezazlenosti. 8Jer on štiti staze pravde i èuva pute svojih pobožnika. 9Tada æeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra, 10jer æe mudrost uæi u tvoje srce i spoznaja æe obradovati tvoju dušu. 11Oprez æe paziti na te i razboritost æe te èuvati: 12da te izbavi od zla puta, od varava èovjeka, 13od onih koji ostavljaju staze poštenja te idu mraènim putovima; 14koji se vesele èineæi zlo i likuju u opaèinama zloæe; 15kojih su staze krive i koji su opaki na svojim putovima; 16da te izbavi od preljubnice i od tuðinke koja laska rijeèima; 17koja ostavlja prijatelja svoje mladosti i zaboravlja zavjet svoga Boga 18jer joj kuæa tone u smrt i njezini putovi vode mrtvima. 19Tko god zalazi k njoj ne vraæa se nikad i ne nalazi više putove života. 20Zato idi putem èestitih i drži se staza pravednièkih! 21Jer samo æe pravedni nastavati zemlju i bezazleni æe ostati na njoj. 22A opake æe zbrisati sa zemlje i bogohulnike išèupati iz nje.

« Prev Proverbs 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |