« Prev Proverbs 1 Next »

Chapter 1

1 Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog: 2da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne rijeèi; 3da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost; 4da se dade pamet neiskusnima, mladiæu znanje i umijeæe; 5kad mudar èuje, da umnoži znanje, a razuman steèe mudrije misli; 6da razumije izreke i prispodobe, rijeèi mudraca i njihove zagonetke. 7Strah je Gospodnji poèetak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku. 8Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! 9Jer æe ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata. 10Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj; 11ako bi rekli: "Hodi s nama, da vrebamo krv, èekamo u zasjedi nevina ni za što; 12da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob; 13naplijenit æemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuæe plijenom; 14bacat æeš s nama svoj ždrijeb, svi æemo zajedno imati jednu kesu." 15Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze. 16Jer na zlo trèe svojim nogama i hite prolijevati krv. 17Jer uzalud je razapinjati mrežu pred oèima svima pticama. 18A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu. 19Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane. 20Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas; 21propovijeda po buènim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje rijeèi: 22"Dokle æete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle æe podsmjevaèima biti milo podsmijevanje, i dokle æe bezumnici mrziti znanje? 23Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoæu vas pouèiti svojim rijeèima. 24Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi. 25Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene; 26zato æu se i ja smijati vašoj propasti, rugat æu se kad vas obuzme tjeskoba: 27kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka. 28Tada æe me zvati, ali se ja neæu odazvati; tražit æe me, ali me neæe naæi. 29Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha 30niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu. 31Zato æe jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. 32Jer glupe æe ubiti njihovo odbijanje, a nemar æe upropastiti bezumne. 33A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."

« Prev Proverbs 1 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |