« Prev Proverbs 17 Next »

Chapter 17

1 Bolji je zalogaj suha kruha s mirom nego sa svaðom kuæa puna žrtvene peèenke. 2Razuman sluga vlada nad sinom sramotnim i s braæom æe dijeliti baštinu. 3Taljika je za srebro i peæ za zlato, a srca iskušava Jahve sam. 4Zloèinac rado sluša usne prijevarne, i lažac spremno prisluškuje pogubnu jeziku. 5Tko se ruga siromahu, podruguje se Stvoritelju njegovu, i tko se veseli nesreæi, ne ostaje bez kazne. 6Unuci su vijenac starcima, a sinovima ures oci njihovi. 7Ne dolikuje budali uzvišena besjeda, a još manje odlièniku usne lažljive. 8Dar je èarobni kamen u oèima onoga koji ga daje: kamo se god okrene, uspijeva. 9Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgoni prijatelje. 10Razumna se ukor jaèe doima nego bezumna stotina udaraca. 11Opak èovjek ide samo za zlom, ali se okrutan glasnik šalje na nj. 12Bolje je nabasati na medvjedicu kojoj ugrabiše mlade nego na bezumnika u njegovoj ludosti. 13Tko dobro zlom uzvraæa neæe ukloniti nesreæu od doma svojeg. 14Zametnuti svaðu isto je kao pustiti poplavu: stoga prije nego svaða izbije, udalji se! 15Tko opravdava krivoga i tko osuðuje pravoga, obojica su mrski Jahvi. 16Èemu novac u ruci bezumnomu? Da njime mudrost kupi, kad nema razbora! 17Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje. 18Nerazuman èovjek daje ruku i jamèi pred svojim bližnjim. 19Grijeh ljubi tko ljubi svaðu, i tko visoko diže svoja vrata, traži propast. 20Opak srcem ne nalazi sreæe, i komu je jezik zao, zapada u nesreæu. 21Tko rodi bezumna, na tugu mu je; a nije veseo ni otac budale. 22Veselo je srce izvrstan lijek, a neveseo duh suši kosti. 23Opaki prima dar iz njedara da bi iskrivio putove pravici. 24Razuman ima mudrost pred sobom, a bezumniku su oèi na kraj zemlje. 25Briga je ocu bezuman sin i žalost roditeljki svojoj. 26Ne valja kažnjavati pravednika, a nije pravo ni tuæi odliènike. 27Tko usteže svoje rijeèi, razumije mudrost, i razuman je èovjek mirna duha. 28I luðak se smatra mudrim kada šuti i razumnim kad susteže svoje usne.

« Prev Proverbs 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |