« Prev Proverbs 18 Next »

Chapter 18

1 Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svaða se usprkos svakom razboru. 2Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška. 3Kad dolazi opaèina, dolazi i prezir i bruka sa sramotom. 4Duboke su vode rijeèi iz usta neèijih, izvor mudrosti bujica što se razlijeva. 5Ne valja se obazirati na opaku osobu, da se pravedniku nanese nepravda na sudu. 6Bezumnikove se usne upuštaju u svaðu i njegova usta izazivlju udarce. 7Bezumnomu su propast vlastita usta i usne su mu zamka životu. 8Klevetnikove su rijeèi kao poslastice: spuštaju se u dno utrobe. 9Tko je nemaran u svom poslu, brat je onomu koji rasipa. 10Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utjeèe i nalazi utoèišta. 11Bogatstvo je bogatašu njegova tvrðava i kao visok zid u mašti njegovoj. 12Pred slomom se oholi srce èovjeèje, a pred slavom ide poniznost. 13Tko odgovara prije nego što sasluša, na ludost mu je i sramotu. 14Kad je èovjek bolestan, njegov ga duh podiže, a ubijen duh tko æe podiæi? 15Razumno srce stjeèe znanje i uho mudrih traži znanje. 16Dar èovjeku otvara put i vodi ga pred velikaše. 17Prvi je pravedan u svojoj parnici, a kad doðe njegov protivnik, opovrgne ga. 18Ždrijeb poravna svaðe, pa i meðu moænicima odluèuje. 19Uvrijeðen brat jaèi je od tvrda grada i svaðe su kao prijevornice na tvrðavi. 20Svatko siti trbuh plodom usta svojih, nasiæuje se rodom usana svojih. 21Smrt i život u vlasti su jeziku, a tko ga miluje, jede od ploda njegova. 22Tko je našao ženu, našao je sreæu i stekao milost od Jahve. 23Ponizno moleæi govori siromah, a grubo odgovara bogataš. 24Ima prijatelja koji vode u propast, a ima i prijatelja privrženijih od brata.

« Prev Proverbs 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |