« Prev Proverbs 16 Next »

Chapter 16

1 Èovjek snuje u srcu, a od Jahve je što æe jezik odgovoriti. 2Èovjeku se svi njegovi putovi èine èisti, a Jahve ispituje duhove. 3Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje æe se namisli ostvariti. 4Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli. 5Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne. 6Ljubavlju se i vjernošæu pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo. 7Kad su Jahvi mili putovi èovjeèji, i neprijatelje njegove miri s njim. 8Bolje je malo s pravednošæu nego veliki dohoci s nepravdom. 9Srce èovjeèje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove. 10Proroèanstvo je na usnama kraljevim: u osudi se njegova usta neæe ogriješiti. 11Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi. 12Mrsko je kraljevima poèiniti opaèinu, jer se pravdom utvrðuje prijestolje. 13Mile su kraljevima usne pravedne i oni ljube onog koji govori pravo. 14Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar èovjek ublaži. 15U kraljevu je vedru licu život, i njegova je milost kao oblak s kišom proljetnom. 16Probitaènije je steæi mudrost nego zlato, i stjecati razbor dragocjenije je nego srebro. 17Životni je put pravednih: kloniti se zla, i tko pazi na svoj put, èuva život svoj. 18Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost. 19Bolje je biti krotak s poniznima nego dijeliti plijen s oholima. 20Tko pazi na rijeè, nalazi sreæu, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu. 21Mudar srcem naziva se razumnim i prijazne usne uveæavaju znanje. 22Izvor je životni razum onima koji ga imaju, a ludima je kazna njihova ludost. 23Mudraèev duh urazumljuje usta njegova, na usnama mu znanje umnožava. 24Saæe meda rijeèi su ljupke, slatke duši i lijek kostima. 25Neki se put èini èovjeku prav, a na kraju vodi k smrti. 26Radnikova glad radi za nj; jer ga tjeraju usta njegova. 27Bezoènik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni. 28Himben èovjek zameæe svaðu i klevetnik razdor meðu prijatelje. 29Nasilnik zavodi bližnjega svoga i navodi ga na rðav put. 30Tko oèima namiguje, himbu smišlja, a tko usne stišæe, veæ je smislio pakost. 31Sijede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti. 32Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada. 33U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka.

« Prev Proverbs 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |