« Prev Proverbs 15 Next »

Chapter 15

1 Blag odgovor ublažava jarost, a rijeè osorna uveæava srdžbu. 2Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost. 3Oèi su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre. 4Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu. 5Luðak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno èini. 6U pravednikovoj je kuæi mnogo blaga, a opaki zaraðuje propast svoju. 7Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano. 8Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika. 9Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom. 10Oštra kazna èeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet æe tko mrzi ukor. 11I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih. 12Podsmjevaè ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima. 13Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu. 14Razumno srce traži znanje, a bezumnièka se usta bave ludošæu. 15Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka. 16Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir. 17Bolji je obrok povræa gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja. 18Gnjevljiv èovjek zameæe svaðu, a ustrpljiv utišava raspru. 19Put je ljenivèev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika. 20Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju. 21Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman èovjek pravo hodi. 22Ne uspijevaju nakane kad nema vijeæanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika. 23Èovjek se veseli odgovoru usta svojih, i rijeè u pravo vrijeme - kako je ljupka! 24Razumnu èovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje. 25Jahve ruši kuæu oholima, a postavlja meðu udovici. 26Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive rijeèi mile su mu. 27Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet æe. 28Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom. 29Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih. 30Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti. 31Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva meðu mudracima. 32Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stjeèe razboritost. 33Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.

« Prev Proverbs 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |