« Prev Proverbs 14 Next »

Chapter 14

1 Ženska mudrost sagradi kuæu, a ludost je rukama razgraðuje. 2Tko živi s poštenjem, boji se Jahve, a tko ide stranputicom, prezire ga. 3U luðakovim je ustima šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne. 4Gdje nema volova, prazne su jasle, a obilna je žetva od snage bikove. 5Istinit svjedok ne laže, a krivi svjedok širi laž. 6Podsmjevaè traži mudrost i ne nalazi je, a razumni lako dolazi do znanja. 7Idi od èovjeka bezumna jer neæeš upoznati usne što zbore znanje. 8Mudrost je pametna èovjeka u tom što pazi na svoj put, a bezumnièka ludost prijevara je. 9Luðacima je grijeh šala, a milost je Božja s poštenima. 10Srce poznaje svoj jad, i veselje njegovo ne može dijeliti nitko drugi. 11Dom opakih propast æe, a šator æe pravednika procvasti. 12Neki se put uèini èovjeku prav, a na koncu vodi k smrti. 13I u smijehu srce osjeæa bol, a poslije veselja dolazi tuga. 14Otpadnik se siti svojim prestupcima, a dobar èovjek svojim radom. 15Glupan vjeruje svakoj rijeèi, a pametan pazi na korak svoj. 16Mudar se boji i oda zla se uklanja, a bezuman se raspaljuje i bez straha je. 17Nagao èovjek èini ludosti, a razborit ih podnosi. 18Glupaci baštine ludost, a mudre ovjenèava znanje. 19Zli padaju nièice pred dobrima i opaki pred vratima pravednikovim. 20I svom prijatelju mrzak je siromah, a bogataš ima mnogo ljubitelja. 21Griješi tko prezire bližnjega svoga, a blago onomu tko je milostiv ubogima. 22Koji snuju zlo, ne hode li stranputicom, a zar nisu dobrota i vjernost s onima koji snuju dobro? 23U svakom trudu ima probitka, a pusto brbljanje samo je na siromaštvo. 24Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumnima kruna - njihova ludost. 25Istinit svjedok izbavlja duše, a tko laži širi, taj je varalica. 26U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje i njegovim je sinovima utoèište. 27Strah Gospodnji izvor je života: on izbavlja od zamke smrti. 28Mnoštvo je naroda ponos kralju, a bez puka knez propada. 29Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost. 30Mirno je srce život tijelu, a ljubomor je gnjilež u kostima. 31Tko tlaèi siromaha huli na stvoritelja, a èasti ga tko je milostiv ubogomu. 32Opaki propada zbog vlastite pakosti, a pravednik i u samoj smrti nalazi utoèište. 33U razumnu srcu mudrost poèiva, a što je u bezumnome, to se i pokaže. 34Pravednost uzvisuje narod, a grijeh je sramota pucima. 35Kralju je mio razborit sluga, a na sramotna se srdi.

« Prev Proverbs 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |