« Prev Proverbs 13 Next »

Chapter 13

1 Mudar sin sluša naputak oèev, a podsmjevaè ne sluša ukora. 2Od ploda usta svojih uživa èovjek sreæu, a srce je nevjernika puno nasilja. 3Tko èuva usta svoja, èuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je. 4Uzaludna je žudnja lijenèine, a ispunit æe se želja marljivih. 5Pravednik mrzi na lažljivu rijeè, a opaki goji mržnju i sramotu. 6Pravda èuva pobožna, a opake grijeh obara. 7Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo. 8Otkup života bogatstvo je èovjeku; a siromah ne sluša opomene. 9Svjetlost pravednièka blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se. 10Oholost raða samo svaðu, a mudrost je u onih koji primaju savjet. 11Naglo steèeno bogatstvo išèezava, a tko sabire pomalo, biva bogat. 12Predugo oèekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života. 13Tko rijeè prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaæu dobiva. 14Pouka mudraèeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti. 15Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je. 16Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošæu. 17Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje. 18Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doæi æe do èasti. 19Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla. 20Druži se s mudrima, i postat æeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak. 21Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima. 22Valjan èovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo èuva pravedniku. 23Izobilje je hrane na krèevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde. 24Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje. 25Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.

« Prev Proverbs 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |