« Prev Matthew 15 Next »

Chapter 15

1 Tada pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreæi: 2"Zašto tvoji uèenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela!" 3On im odgovori: "A zašto vi prestupate zapovijed Božju radi svoje predaje? 4Ta reèe Bog: Poštuj oca i majku! I: Tko prokune oca ili majku, smræu neka se kazni! 5A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomoæ koja te od mene ide neka bude sveti dar, 6ne treba da poštuje oca svoga ni majku svoju.' Tako dokinuste rijeè Božju radi svoje predaje. 7Licemjeri, dobro prorokova o vama Izaija: 8Narod me ovaj usnama èasti, a srce mu je daleko od mene. 9Uzalud me štuju nauèavajuæi nauke - uredbe ljudske." 10Tada dozove mnoštvo i reèe: "Slušajte i razumijte! 11Ne oneèišæuje èovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi - to èovjeka oneèišæuje." 12Tada pristupe k njemu uèenici i kažu mu: "Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su èuli tu rijeè?" 13On im odgovori: "Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijenit æe se. 14Pustite ih! Slijepi su, voðe slijepaca! A ako slijepac slijepca vodi, obojica æe u jamu pasti." 15Petar prihvati i reèe mu: "Protumaèi nam tu prispodobu!" 16A on reèe: "I vi još uvijek ne razumijete? 17Ne shvaæate li: sve što ulazi na usta, ide u trbuh te se izbacuje u zahod. 18Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to oneèišæuje èovjeka. 19Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, kraðe, lažna svjedoèanstva, psovke. 20To oneèišæuje èovjeka; a jesti neopranih ruku ne oneèišæuje èovjeka." 21Isus zatim ode odande i povuèe se u krajeve tirske i sidonske. 22I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziðe vièuæi: "Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kæi mi je teško opsjednuta!" 23Ali on joj ne uzvrati ni rijeèi. Pristupe mu na to uèenici te ga moljahu: "Udovolji joj jer vièe za nama." 24On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." 25Ali ona priðe, pokloni mu se nièice i kaže: "Gospodine, pomozi mi!" 26On odgovori: "Ne prilièi uzeti kruh djeci i baciti ga psiæima." 27A ona æe: "Da, Gospodine! Ali psiæi jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!" 28Tada joj Isus reèe: "O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." I ozdravi joj kæi toga èasa. 29Otišavši odande, doðe Isus do Galilejskog mora, uziðe na goru i sjede ondje. 30Tada nagrnu k njemu silan svijet s hromima, kljastima, slijepima, nijemima i mnogima drugima. Polože mu ih do nogu, a on ih izlijeèi. 31Gledajuæi kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova. 32A Isus dozva svoje uèenike pa im reèe: "Žao mi je naroda jer su veæ tri dana uza me, a nemaju što jesti. Otpraviti ih gladne neæu da ne klonu putem." 33Kažu mu uèenici: "Odakle nam u pustinji toliko kruha da nahranimo toliko mnoštvo?" 34A Isus im reèe: "Koliko kruhova imate?" Oni æe: "Sedam, i malo riba." 35Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji, 36uze sedam kruhova i ribe, zahvali, razlomi i davaše uèenicima, a uèenici mnoštvu. 37I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka nakupiše sedam punih košara. 38A blagovalo je èetiri tisuæe muškaraca, osim žena i djece. 39Tada otpusti mnoštvo, uðe u laðu i ode u kraj magadanski.

« Prev Matthew 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |