« Prev Luke 17 Next »

Chapter 17

1 I reèe svojim uèenicima: "Nije moguæe da ne doðu sablazni, no jao onome po kom dolaze; 2je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih. 3Èuvajte se!" "Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu. 4Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreæi: 'Žao mi je!', oprosti mu." 5Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!" 6Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušièino, rekli biste ovom dudu: 'Išèupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao." 7"Tko æe to od vas reæi sluzi svomu, oraèu ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Doði brzo i sjedni za stol?' 8Neæe li mu naprotiv reæi: 'Pripravi što æu veèerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom æeš ti jesti i piti?' 9Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je nareðeno? 10Tako i vi: kad izvršite sve što vam je nareðeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Uèinismo što smo bili dužni uèiniti!'" 11Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je izmeðu Samarije i Galileje. 12Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko 13i zavape: "Isuse, Uèitelju, smiluj nam se!" 14Kad ih Isus ugleda, reèe im: "Idite, pokažite se sveæenicima!" I dok su išli, oèistiše se. 15Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveæi Boga u sav glas. 16Baci se nièice k Isusovim nogama zahvaljujuæi mu. A to bijaše neki Samarijanac. 17Nato Isus primijeti: "Zar se ne oèistiše desetorica? 18A gdje su ona devetorica? Ne naðe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuðinca?" 19A njemu reèe: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!" 20Upitaju ga farizeji: "Kad æe doæi kraljevstvo Božje?" Odgovori im: "Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. 21Niti æe se moæi kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo - kraljevstvo je Božje meðu vama!" 22Zatim reèe uèenicima: "Doæi æe dani kad æete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Èovjeèjega, ali ga neæete vidjeti. 23Govorit æe vam: 'Eno ga ondje, evo ovdje!' Ne odlazite i ne pomamite se! 24Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako æe biti i sa Sinom Èovjeèjim u Dan njegov. 25No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci." 26"I kao što bijaše u dane Noine, tako æe biti i u dane Sina Èovjeèjega: 27jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uðe u korablju. I doðe potop i sve uništi. 28Slièno kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. 29A onog dana kad Lot iziðe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. 30Tako æe isto biti u dan kad se Sin Èovjeèji objavi." 31"U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kuæi, neka ne siðe da ih uzme. 32I tko bude u polju, neka se ne okreæe natrag. Sjetite se žene Lotove! 33Tko god bude nastojao život svoj saèuvati, izgubit æe ga; a tko ga izgubi, živa æe ga saèuvati." 34"Kažem vam, one æe noæi biti dvojica u jednoj postelji: jedan æe se uzeti, drugi ostaviti. 35Dvije æe mljeti zajedno: jedna æe se uzeti, druga ostaviti." 36# 37Upitaše ga na to: "Gdje to, Gospodine?" A on im reèe: "Gdje bude trupla, ondje æe se okupljati i orlovi."

« Prev Luke 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |