« Prev Job 4 Next »

Chapter 4

1 Tad prozbori Elifaz Temanac i reèe: 2"Možeš li podnijeti da ti progovorim? Ali tko se može uzdržat' od rijeèi! 3Eto, mnoge ljude ti si pouèio, okrijepio si iznemogle mišice; 4rijeèju svojom klonule si pridizao, ojaèavao si koljena klecava. 5A kad tebe stiže, klonuo si duhom, na tebe kad pade, èitav si se smeo! 6Zar pobožnost tvoja nadu ti ne daje, neporoènost tvoja životu ufanje? 7TÓa sjeti se: nevin - propade li kada? Kada su zatrti bili pravednici? 8Iz iskustva zborim: nesreæom tko ore i nevolju sije, nju æe i požeti. 9Od daha Božjega oni pogibaju, na gnjevni mu disaj nestaju sa zemlje. 10Rika lavlja, urlik leopardov krše se k'o zubi u laviæa. 11Lav ugiba jer mu nesta plijena, rasuli se mladi lavièini. 12Tajna rijeè se meni objavila, šapat njen je uho moje èulo. 13Noæu, kada snovi duh obuzmu i san dubok kad na ljude pada, 14strah i trepet mene su svladali, kosti moje žestoko se stresle. 15Dah mi neki preko lica proðe, digoše se dlake na mom tijelu. 16Stajao je netko - lica mu ne poznah - ali likom bješe pred oèima mojim. Posvuda tišina; uto zaèuh šapat: 17'Zar je smrtnik koji pred Bogom pravedan? Zar je èovjek èist pred svojim Stvoriteljem? 18Ni slugama svojim više ne vjeruje, i anðele svoje za grijeh okrivljuje - 19kako ne bi onda goste stanova glinenih kojima je temelj u prahu zemaljskom. Gle, kao moljce njih sveudilj satiru: 20od jutra do mraka u prah pretvore, nestaju zasvagda - nitko i ne vidi. 21Išèupan je kolèiæ njihova šatora, pogibaju skoro, mudrost ne spoznavši.'

« Prev Job 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |