« Prev Job 3 Next »

Chapter 3

1 Napokon otvori Job usta i prokle dan svoj; 2poèe svoju besjedu i reèe: 3"O, ne bilo dana kad sam se rodio i noæi što javi: 'Zaèeo se djeèak!' 4U crnu tminu dan taj nek se prometne! S visina se njega Bog ne spominjao, svjetlost sunèeva ne svijetlila mu više! 5Mrak i sjena smrtna o nj se otimali, posvema ga tmina gusta prekrila, pomrèine dnevne stravom ga morile! 6O, da bi ga tama svega presvojila, nek' se ne dodaje danima godine, nek' ne ulazi u brojenje mjeseci! 7A noæ ona bila žalosna dovijeka, ne èulo se u njoj radosno klicanje! 8Prokleli je oni štono dan proklinju i Levijatana probudit' su kadri! 9Pomrèale zvijezde njezina svanuæa, zaludu se ona vidjelu nadala, i zorinih vjeða ne gledala nigda! 10Što mi od utrobe ne zatvori vrata da sakrije muku od mojih oèiju! 11Što nisam mrtav od krila materina, što ne izdahnuh izlazeæ' iz utrobe? 12Èemu su me dva koljena prihvatila i dojke dvije da me nejaka podoje? 13U miru bih vjeènom poèivao sada, spavao bih, pokoj svoj bih uživao 14s kraljevima i savjetnicima zemlje koji su sebi pogradili grobnice, 15ili s knezovima, zlatom bogatima, što su kuæe svoje srebrom napunili. 16Ne bih bio - k'o nedonošèe zakopano, k'o novoroðenèe što svjetla ne vidje. 17Zlikovci se više ne obijeste ondje, iznemogli tamo nalaze poèinka. 18Sužnjeve na miru tamo ostavljaju: ne slušaju više poviku stražara. 19Malen ondje leži zajedno s velikim, rob je slobodan od gospodara svoga. 20Èemu darovati svjetlo nesretniku i život ljudima zagorèene duše 21koji smrt ištu, a ona ne dolazi, i kao za blagom za njome kopaju? 22Grobnom bi se humku oni radovali, klicali od sreæe kad bi grob svoj našli. 23Što æe to èovjeku kom je put sakriven, koga je Bog sa svih strana zaprijeèio? 24Zato videæ' hranu, uzdahnuti moram, k'o voda se moji razlijevaju krici. 25Obistinjuje se moje strahovanje, snalazi me, evo, èega god se bojah. 26Pokoja ni mira meni više nema, u mukama mojim nikad mi poèinka."

« Prev Job 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |