« Prev Job 5 Next »

Chapter 5

1 Ded zazivlji! Zar æe ti se tko odazvat'? Kojem li se svecu misliš sad obratit'? 2Doista, budalu njegov bijes ubija, luðaka æe sasvim skonèat ljubomora. 3Bezumnika vidjeh kako korijen pušta, al' prokletstvo skoro na kuæu mu pade. 4Njegovi su sinci daleko od spasa, njih nezaštiæene na Vratima tlaèe. 5Ljetinu njihovu pojedoše gladni, sam Bog ju je njima oteo iz usta, a žedni hlepe za njihovim dobrima. 6Ne, opaèina ne izbija iz zemlje, nit' nevolja iz tla može niæi sama, 7nego èovjek raða muku i nevolju kao što let orlov teži u visinu. 8Al' ja bih se ipak Bogu utekao i pred njime stvar bih svoju razložio. 9Nedokuèiva on djela silna stvori, èudesa koja se izbrojit' ne mogu. 10On kišom rosi po svem licu zemljinu i vodu šalje da nam polja natapa. 11Da bi ponižene visoko digao, da bi ojaðene sreæom obdario, 12redom ruši ono što lukavci smisle, što god zapoèeli, on im izjalovi. 13On hvata mudre u njihovu lukavstvu, naume spletkara obraæa u ništa. 14Posred bijela dana zapadnu u tamu, pipaju u podne kao usred noæi. 15On iz njinih ralja izbavlja jadnika, iz silnièkih ruku diže siromaha. 16Tako se pokaže nada nevoljniku, i nepravda mora zatvoriti usta. 17Da, blago èovjeku koga Bog odbaci! Stoga ti ne prezri karanje Svesilnog! 18On ranjava, ali i ranu povija, udara i svojom zacjeljuje rukom. 19Iz šest æe nevolja tebe izbaviti, ni u sedmoj zlo te dotaknuti neæe. 20U gladi, od smrti on æe te spasiti, a u ratu, oštru æe te otet maèu. 21Bièu zla jezika uklonit æe tebe, ispred otimaèa bez straha æeš biti. 22Suši i studeni ti æeš se smijati i od divljih zvijeri strahovati neæeš. 23Sklopit' ti æeš savez s kamenjem na njivi, zvjerad divlja s tobom u miru æe biti. 24U šatoru svome mir æeš uživati, dom svoj kad pohodiš netaknut æe stajat. 25Koljeno æeš svoje gledat' gdje se množi i potomstvo gdje ti kao trava raste. 26U grob ti æeš leæi kada budeš zreo, kao što se žito snosi kad dozori. 27Sve motrismo ovo: istina je živa! zato sve za dobro svoje ti poslušaj."

« Prev Job 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |