« Prev Job 39 Next »

Chapter 39

1 Znaš li kako se legu divokoze? Vidje li kako se mlade košute? 2Izbroji li koliko nose mjeseci, znaš li u koje doba se omlade? 3Sagnuvši se, polegu lanad svoju i breme usred pustinje odlažu, 4a kad im porod ojaèa, poraste, ostave ga i ne vraæaju mu se. 5Tko dade divljem magarcu slobodu i tko to oglav skinu njemu s glave? 6U zavièaj mu dadoh ja pustinju i polja slana da ondje živuje. 7Buci gradova on se podruguje i ne sluša gonièevih povika. 8Luta brdima, svojim pašnjacima, u potrazi za zeleni svakakvom. 9Možeš li slugom uèinit' bivola, zadržat' ga noæ jednu za jaslama? 10Možeš li njega za brazdu prikovat' da ralo vuèe po docima tvojim? 11Možeš li se osloniti na njega jer je njegova snaga prevelika i prepustit' mu težak svoj posao? 12Misliš li tebi da æe se vratiti i na gumno ti dotjerati žito? 13Krilima svojim noj trepæe radosno, iako krila oskudnih i perja. 14On svoja jaja na zemlji ostavlja, povjerava ih pijesku da ih grije, 15ne mareæ' što ih zgazit' može noga ili nekakva divlja zvijer zgnjeèiti. 16S nojiæima k'o s tuðima postupa; što mu je trud zaludu, on ne mari. 17Jer Bog je njega lišio pameti, nije mu dao nikakva razbora. 18Ali kada na let krila raširi, tada se ruga konju i konjaniku. 19Zar si ti konja obdario snagom zar si mu ti vrat grivom ukrasio? 20Zar ti èiniš da skaèe k'o skakavac, da u strah svakog nagoni hrzanjem? 21Kopitom zemlju veselo raskapa, neustrašivo srlja na oružje. 22Strahu se ruga, nièeg se ne boji, ni pred maèem uzmaknuti neæe. 23Na sapima mu zvekeæe tobolac, koplje sijeva i ubojna sulica. 24Bijesan i nestrpljiv guta prostore; kad rog zasvira, tko æe ga zadržat': 25na svaki zvuk roga on zarže: Ha! Izdaleka on ljuti boj veæ njuši, viku bojnu i pokliè vojskovoða. 26Zar po promislu tvojem lijeæe soko i prema jugu krila svoja širi? 27Zar se na nalog tvoj diže orao i vrh timora gnijezdo sebi vije? 28Na litici on stanuje i noæÄi, na grebenima vrleti visokih. 29Odatle na plijen netremice vreba, oèi njegove vide nadaleko. 30Krvlju se hrane njegovi orliæi; gdje je ubijenih, tamo je i on."

« Prev Job 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |