« Prev Job 38 Next »

Chapter 38

1 Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reèe: 2"Tko je taj koji rijeèima bezumnim zamraèuje božanski promisao? 3Bokove svoje opaši k'o junak: ja æu te pitat', a ti me pouèi. 4Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno. 5Znaš li tko joj je mjere odredio i nad njom uže mjernièko napeo? 6Na èemu joj poèivaju temelji? Tko joj postavi kamen ugaoni 7dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani? 8Tko li zatvori more vratnicama kad je navrlo iz krila majèina; 9kad ga oblakom k'o haljom odjenuh i k'o pelenam' ovih maglom gustom; 10kad sam njegovu odredio meðu, vrata stavio sa prijevornicama? 11Dotle, ne dalje, rekao sam njemu, tu nek' se lomi ponos tvog valovlja! 12Zar si ikad zapovjedio jutru, zar si kazao zori mjesto njeno, 13da poduhvati zemlju za rubove i da iz nje sve bezbožnike strese; 14da je pretvori u glinu peèatnu i oboji je k'o kakvu haljinu. 15Ona uzima svjetlost zlikovcima i pesnicu im lomi uzdignutu. 16Zar si ti prodro do izvora morskih, po dnu bezdana zar si kad hodio? 17Zar su ti vrata smrti pokazali; vidje li dveri kraja mrtvih sjena? 18Zar si prostranstvo zemlje uoèio? Govori, ako ti je znano sve to. 19Koji putovi u dom svjetla vode, na kojem mjestu prebivaju tmine, 20da ih odvedeš u njine krajeve, da im put k stanu njihovu pokažeš? 21Ti znadeš to, tÓa davno ti se rodi, tvojih dana broj veoma je velik! 22Zar si stigao do riznica snijega i zar si tuèe spremišta vidio 23što ih prièuvah za dane nevolje, za vrijeme boja krvava i rata? 24Kojim li se putem dijeli munja kada iskre po svoj zemlji prosipa? 25Tko li je jaz iskopao povodnju, tko prokrèio pute grmljavini 26da bi daždjelo na kraj nenastanjen, na pustinju gdje žive duše nema, 27da bi neplodnu napojio pustoš, da bi u stepi trava izniknula? 28Ima li kiša svoga roditelja? Tko je taj koji kapi rose raða? 29Iz èijeg li mraz izlazi krila, tko slanu stvara što s nebesa pada? 30Kako èvrsnu vode poput kamena i led se hvata površja bezdana? 31Možeš li lancem vezati Vlašiæe i razdriješiti spone Orionu, 32u pravo vrijeme izvesti Danicu, vodit' Medvjeda s njegovim mladima? 33Zar poznaješ ti zakone nebeske pa da njima moæ na zemlji dodijeliš? 34Zar doviknuti možeš oblacima pa da pljuskovi tebe poslušaju? 35Zar na zapovijed tvoju munje lijeæu i tebi zar se odazivlju: 'Evo nas'? 36Tko je mudrost darovao ibisu, tko li je pamet ulio u pijetla? 37Tko to mudro prebrojava oblake i tko nebeske izlijeva mjehove 38dok se zemlja u tijesto ne zgusne i dok se grude njezine ne slijepe? 39Zar æeš ti plijen uloviti lavici ili æeš glad utažit' laviæima 40na leglu svojem dok gladni èekaju i vrebaju na žrtvu iz zaklona? 41Tko hranu gavranovima pribavlja kad Bogu ptiæi njegovi cijuèu i naokolo oblijeæu bez hrane?

« Prev Job 38 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |