« Prev Job 40 Next »

Chapter 40

1 I Jahve se obrati Jobu i reèe mu: 2"Zar æe se s Jakim preti još kudilac? Tužitelj Božji nek' sam odgovori!" 3A Job odgovori Jahvi i reèe: 4"Odveæ sam malen: što da odgovorim? Rukom æu svoja zatisnuti usta. 5Rijeè rekoh - neæu više zapoèeti; rekoh dvije - al' neæu nastaviti." 6Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reèe: 7"Bokove svoje opaši k'o junak, ja æu te pitat', a ti me pouèi. 8Zar bi i moj sud pogaziti htio, okrivio me da sebe opravdaš? 9Zar ti mišica snagu Božju ima, zar glasom grmjet' možeš poput njega? 10Ogrni se sjajem i velièanstvom, dostojanstvom se odjeni i slavom. 11Plani dÓe bijesom ognja jarosnoga, pogledom jednim snizi oholnika. 12Ponositoga pogledaj, slomi ga, na mjestu satri svakoga zlikovca. 13U zemlju sve njih zajedno zakopaj, u mraènu ih pozatvaraj tamnicu. 14Tada æu i ja tebi odat' hvalu što si se svojom desnicom spasio. 15A sada, dÓe promotri Behemota! Travom se hrani poput goveèeta, 16u bedrima je, gle, snaga njegova, a krepkost mu u mišiæju trbušnom. 17Poput cedra rep podignut ukruti, sva su mu stegna ispreplele žile. 18Mjedene cijevi kosti su njegove, zglobovi mu od željeza kvrge. 19Prvenac on je Božjega stvaranja; maèem ga je naoružao tvorac. 20Gore mu danak u hrani donose i sve zvijerje što po njima se igra. 21Pod lotosom on zavaljen poèiva, guštik moèvarni i glib kriju ga. 22Sjenu mu pravi lotosovo lišæe, pod vrbama on hladuje potoènim. 23Nabuja li rijeka, on ne strahuje: nimalo njega ne bi zabrinulo da mu u žvale i sav Jordan jurne. 24Tko bi za oèi uhvatio njega i tko bi mu nos sulicom probio? 25Zar loviš Levijatana udicom? Zar æeš mu jezik zažvalit' užetom? 26Zar mu nozdrve trskom probost' možeš ili mu kukom probiti vilicu? 27Hoæe li te on preklinjat' za milost, hoæe li s tobom blago govoriti? 28I zar æe s tobom savez on sklopiti da sveg života tebi sluga bude? 29Hoæeš li se s njim k'o s pticom poigrat' i vezat' ga da kæeri razveseliš? 30Hoæe li se za nj cjenkati ribari, meðu sobom podijelit' ga trgovci? 31Možeš li kopljem njemu kožu izbost ili glavu mu probiti ostima? 32Podigni de ruku svoju na njega: za boj se spremi - bit æe ti posljednji!

« Prev Job 40 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |