« Prev Job 19 Next »

Chapter 19

1 Job progovori i reèe: 2"TÓa dokle æete muèit' dušu moju, dokle æete me rijeèima satirat'? 3Veæ deseti put pogrdiste mene i stid vas nije što me zlostavljate. 4Pa ako sam zastranio doista, na meni moja zabluda ostaje. 5Mislite li da ste me nadjaèali i krivnju moju da ste dokazali? 6Znajte: Bog je to mene pritisnuo i svojom me je on stegnuo mrežom. 7Vièem: 'Nasilje!' - nema odgovora; vapijem - ali za me pravde nema. 8Sa svih strana put mi je zagradio, sve staze moje u tminu zavio. 9Slavu je moju sa mene skinuo, sa moje glave strgnuo je krunu. 10Podsijeca me odasvud te nestajem; k'o drvo, nadu mi je išèupao. 11Raspalio se gnjev njegov na mene i svojim me drži neprijateljem. 12U bojnom redu pristižu mu èete, putove proti meni nasipaju, odasvud moj opkoljavaju šator. 13Od mene su se udaljila braæa, otuðili se moji poznanici. 14Nestade bližnjih mojih i znanaca, gosti doma mog zaboraviše me. 15Sluškinjama sam svojim kao stranac, neznanac sam u njihovim oèima. 16Slugu zovnem, a on ne odgovara i za milost ga moram zaklinjati. 17Mojoj je ženi dah moj omrznuo, gadim se djeci vlastite utrobe. 18I deranima na prezir tek služim, ako se dignem, rugaju se meni. 19Pouzdanicima sam svojim mrzak, protiv mene su oni koje ljubljah. 20Kosti mi se za kožu prilijepiše, osta mi jedva koža oko zuba. 21Smilujte mi se, prijatelji moji, jer Božja me je ruka udarila. 22Zašto da me k'o Bog sam progonite, zar se niste moga nasitili mesa? 23O, kad bi se rijeèi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale; 24kad bi se željeznim dlijetom i olovom u spomen vjeèan u stijenu uklesale! 25Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji æe on nad zemljom ustati. 26A kad se probudim, k sebi æe me diæi: iz svoje æu puti tad vidjeti Boga. 27Njega ja æu kao svojega gledati, i oèima mojim neæe biti stranac: za njime srce mi èezne u grudima. 28Kad kažete: 'Kako æemo ga goniti? Koji æemo razlog protiv njega naæi?', 29maèa tad se bojte: grijehu maè je kazna. Saznat æete tada da imade suda!"

« Prev Job 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |