« Prev Job 20 Next »

Chapter 20

1 Sofar iz Naamata progovori tad i reèe: 2"Misli me tjeraju da ti odgovorim, i zato u meni vri to uzbuðenje 3dok slušam ukore koji me sramote, al' odgovor mudar um æe moj veæ naæi. 4Zar tebi nije od davnine poznato, otkad je èovjek na zemlju stavljen bio, 5da je kratka vijeka radost opakoga, da kao tren proðe sreæa bezbožnièka. 6Pa ako stasom i do neba naraste, ako mu se glava dotakne oblaka, 7poput utvare on zauvijek nestaje; koji ga vidješe kažu: 'Gdje je sad on?' 8Kao san bez traga on se rasplinjuje, nestaje ga kao priviðenja noænog. 9Nijedno ga oko više gledat neæe, niti æe ga mjesto njegovo vidjeti 10Njegovu æe djecu gonit' siromasi: rukama æe svojim vraæati oteto. 11Kosti su njegove bujale mladošæu; gle, zajedno s njome pokošen je sada. 12Zlo bijaše slatko njegovim ustima te ga je pod svojim jezikom skrivao; 13sladio se pazeæ' da ga ne proguta i pod nepcem svojim zadržavao ga. 14Ali hrana ta mu trune u utrobi, otrovom zmijskim u crijevima postaje. 15Blago progutano mora izbljuvati. Bog æe ga istjerat' njemu iz utrobe. 16Iz zmijine glave otrov je sisao: sada umire od jezika gujina. 17Potoke ulja on gledat' više neæe, ni vidjet' gdje rijekom med i mlijeko teku. 18Vratit æe dobitak ne okusivši ga, neæe uživat' u plodu trgovine. 19Jer je sirotinju gnjeo i tlaèio, otimao kuæe koje ne sazida, 20jer ne bješe kraja požudi njegovoj, njegova ga blaga neæe izbaviti. 21Jer mu proždrljivost ništa ne poštedi, ni sreæa njegova dugo trajat neæe. 22Sred izobilja u škripcu æe se naæi, svom æe snagom na nj se oboriti bijeda. 23I dok hranom bude trbuh svoj punio, Bog æe na nj pustiti jarost svoga gnjeva, sasut' dažd strelica na meso njegovo. 24Ako i izmakne gvozdenom oružju, luk æe mjedeni njega prostrijeliti. 25Strijelu bi izvuk'o, al' mu probi leða, a šiljak blistavi viri mu iz žuèi. Kamo god krenuo, strepnje ga vrebaju, 26na njega tmine sve tajom oèekuju. Vatra ga ništi, ni od kog zapaljena, i proždire sve pod njegovim šatorom. 27Gle, nebo krivicu njegovu otkriva i èitava zemlja na njega se diže. 28Njegovu æe kuæu raznijeti poplava, otplaviti je u dan Božje jarosti. 29Takvu sudbinu Bog priprema zlikovcu i takvu baštinu on mu dosuðuje."

« Prev Job 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |