« Prev Job 18 Next »

Chapter 18

1 Bildad iz Šuaha progovori tad i reèe: 2"Kada kaniš obuzdat' svoje besjede? Opameti se sad da razgovaramo! 3Zašto nas držiš za stoku nerazumnu, zar smo životinje u tvojim oèima? 4O ti, koji se od jarosti razdireš, hoæeš li da zemlja zbog tebe opusti da iz svoga mjesta iskoèe peæine? 5Al' ugasit æe se svjetlost opakoga, i neæe mu sjati plamen na ognjištu. 6Potamnjet æe svjetlo u njegovu šatoru i nad njime æe se utrnut' svjetiljka. 7Krepki mu koraci postaju sputani, o vlastite on se spotièe namjere. 8Jer njegove noge vode ga u zamku, i evo ga gdje veæ koraèa po mreži. 9Tanka mu je zamka nogu uhvatila, i evo, užeta èvrsto ga pritežu. 10Njega vreba omèa skrivena na zemlji, njega èeka klopka putem kojim hodi. 11Odasvuda strahovi ga prepadaju, ustopice sveudilj ga proganjaju. 12Glad je požderala svu snagu njegovu, nesreæa je uvijek o njegovu boku. 13Boleština kobna kožu mu razjeda, prvenac mu smrti nagriza udove. 14Njega izvlaèe iz šatora njegova da bi ga odveli vladaru strahota. 15U njegovu stanu tuðinac stanuje, po njegovu domu prosipaju sumpor. 16Odozdo se suši njegovo korijenje, a odozgo grane sve mu redom sahnu. 17Spomen æe se njegov zatrti na zemlji, njegovo se ime s lica zemlje briše. 18Iz svjetlosti njega u tminu tjeraju, izagnat' ga hoæe iz kruga zemaljskog. 19U rodu mu nema roda ni poroda, nit' preživjela na njegovu ognjištu. 20Sudba je njegova Zapad osupnula, i èitav je Istok obuzela strepnja. 21Evo, takav usud snalazi zlikovca i dom onog koji ne priznaje Boga."

« Prev Job 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |