« Prev Job 11 Next »

Chapter 11

1 Sofar iz Naama progovori tad i reèe: 2"Zar na rijeèi mnoge da se ne odvrati? Zar æe se brbljavac još i opravdati? 3Zar æe tvoje trice ušutkati ljude, zar æe ruganje ostat' neizrugano? 4Rekao si: 'Nauk moj je neporoèan, u oèima tvojim èist sam i bez ljage.' 5Ali kada bi Bog htio progovorit' i otvorit usta da ti odgovori 6kada bi ti tajne mudrosti otkrio koje um nijedan ne može doumit', znao bi da ti za grijehe raèun ište. 7Možeš li dubine Božje proniknuti, dokuèiti savršenstvo Svesilnoga? 8Od neba je više: što još da uèiniš? Od Šeola dublje: što još da mudruješ? 9Duže je od zemlje - šire je od mora! 10Ako se povuèe, ako te pograbi, ako na sud preda, tko æe mu braniti? 11Jer on u èovjeku prozire prijevaru, vidi opaèinu ako i ne gleda. 12Èovjek se bezuman obraæa k pameti i divlji magarac uzdi se pokori. 13Ako li srce svoje ti uspraviš i ruke svoje pružiš prema njemu, 14ako li zloæu iz ruku odbaciš i u šatoru svom ne daš zlu stana, 15èisto æeš èelo moæi tad podiæi, èvrst æeš biti i bojati se neæeš. 16Svojih se kušnja neæeš sjeæat' više kao ni vode koja je protekla. 17Jasnije æe tvoj život sjat' no podne, tmina æe se obratit' u svanuæe. 18U uzdanju svom živjet æeš sigurno i zaštiæen poèivat æeš u miru. 19Kad legneš, nitko te buniti neæe; mnogi æe tvoju tražiti naklonost. 20A zlikovcima ugasnut æe oèi, neæe im više biti utoèišta: izdahnut', bit æe jedina im nada."

« Prev Job 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |