« Prev Isaiah 43 Next »

Chapter 43

1 Sada ovako govori Jahve, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele: "Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj! 2Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neæe te preplaviti. Poðeš li kroz vatru, neæeš izgorjeti, plamen te opaliti neæe. 3Jer ja sam Jahve, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj. Za otkupninu tvoju dajem Egipat, mjesto tebe dajem Kuš i Šebu. 4Jer dragocjen si u mojim oèima, vrijedan si i ja te ljubim. Stog i dajem ljude za tebe i narode za život tvoj. 5Ne boj se jer ja sam s tobom. S istoka æu ti dovest' potomstvo i sabrat æu te sa zapada. 6Reæi æu sjeveru: 'Daj mi ga!' a jugu 'Ne zadržavaj ga!' Sinove mi dovedi izdaleka i kæeri moje s kraja zemlje, 7sve koji se mojim zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i naèinio." 8Izvedi narod slijep, premda oèi ima, i gluh, premda uši ima. 9Neka se saberu sva plemena i neka se skupe narodi. Tko je od njih to prorekao i davno navijestio? Nek' dovedu svjedoke da se opravdaju, neka se èuje da se može reæi: "Istina je!" 10Jer vi ste mi svjedoci, rijeè je Jahvina, i moje sluge koje sam izabrao, da biste znali i vjerovali i uvidjeli da sam to ja. Prije mene nijedan bog nije bio naèinjen i neæe poslije mene biti. 11Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja. 12Ja sam prorekao, spasio i navijestio, i nema meðu vama tuðinca! Vi ste mi svjedoci, rijeè je Jahvina, a ja sam Bog 13od vjeènosti - ja jesam! I nitko iz ruke moje ne izbavlja; što uèinim, tko izmijeniti može? 14Ovako govori Jahve, otkupitelj vaš, Svetac Izraelov: "Radi vas poslah protiv Babilona, oborit æu prijevornice zatvorima i Kaldejci æe udarit u kukanje. 15Ja sam Jahve, Svetac vaš, stvoritelj Izraelov, kralj vaš!" 16Ovako govori Jahve, koji put po moru naèini i stazu po vodama silnim; 17koji izvede bojna kola i konje, vojsku i junake, i oni padoše da više ne ustanu, zgasnuše, kao stijenj se utrnuše. 18Ne spominjite se onog što se zbilo, nit' mislite na ono što je prošlo. 19Evo, èinim nešto novo; veæ nastaje. Zar ne opažate? Da, put æu napraviti u pustinji, a staze u pustoši. 20Slavit æe me divlje zvijeri, èaglji i nojevi, jer vodu æu stvorit' u pustinji, rijeke u stepi, da napojim svoj narod, izabranika svoga. 21I narod koji sam sebi sazdao moju æe kazivati hvalu! 22Ali me ti, Jakove, nisi zazvao, niti si se zamorio oko mene, Izraele! 23Nisi mi prinosio ovce za paljenicu, nisi me èastio žrtvama. A ja te silio nisam na prinose, nisam ti dodijavao ištuæi kada. 24Nisi mi kupovao za novac trsku, nisi me sitio salom svojih žrtava; nego si me grijesima svojim muèio, bezakonjem svojim dosaðivao mi. 25A ja, ja radi sebe opaèine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem. 26Podsjeti me, zajedno se sporimo, govori ti da se opravdaš. 27Prvi je otac tvoj sagriješio, posrednici tvoji od mene se odmetnuli, 28knezovi su tvoji oskvrnuli Svetište. Tad izruèih Jakova prokletstvu, i poruzi Izraela.

« Prev Isaiah 43 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |