« Prev Ezekiel 42 Next »

Chapter 42

1 A zatim me povede na sjever, u vanjsko predvorje, i dovede me do prostorija nasuprot ograðenom prostoru, nasuprot zdanju prema sjeveru. 2Proèelje im sa sjeverne strane bijaše dugo sto lakata, a široko pedeset lakata. 3Nasuprot vratima unutrašnjeg predvorja i nasuprot ploèniku vanjskoga predvorja bijahu hodnici jedan prema drugome na tri boja. 4Pred prostorijama bijaše prolaz prema unutrašnjosti - deset lakata širok i sto lakata dugaèak. Vrata im bijahu okrenuta na sjever. 5Gornje prostorije, jer im prostor oduzimahu hodnici, bijahu manje od donjih i srednjih. 6Jer bijahu na tri boja, ali ne imahu stupova kao u predvorju. Zato gornje prostorije bijahu uže od donjih i srednjih. 7Vanjski zid, duž klijeti, prema vanjskom predvorju, ispred klijeti, bijaše dugaèak pedeset lakata. 8Jer dužina klijetima vanjskoga predvorja bijaše pedeset lakata, a onima pred Hekalom sto lakata. 9U tih prostorija bijaše ulaz s istoka onomu tko im prilazi iz vanjskog predvorja. 10Po širini zida predvorja prema istoku, pred ograðenim prostorom i pred samim zdanjem, bijaše još prostorijÄa. 11Pred njima bijaše prolaz kao ispred klijeti smještenih prema sjeveru: jednake dužine i jednake širine; i svi im izlazi, raspored i vrata bijahu jednaki. 12Bili su kao ulazi u klijeti što bijahu prema jugu: ulaz na poèetku svakog prolaza, nasuprot zidu zdanja, prema istoku onomu tko bi u njih ulazio. 13I reèe mi: "Sjeverne i južne prostorije ispred ograðenog prostora jesu prostorije Svetišta: ondje sveæenici koji prilaze Jahvi blaguju najveæe svetinje. Oni æe ovdje odlagati najveæe svetinje, prinose, okajnice i naknadnice, jer je to mjesto sveto. 14A kad sveæenici budu ulazili, neæe izlaziti iz Svetišta u vanjsko predvorje, nego æe tu ostavljati odjeæu u kojoj bijahu službu služili, jer je sveta, i oblaèiti drugu odjeæu da bi se mogli približiti mjestu odreðenu za narod." 15Izmjerivši unutrašnjost Doma, izvede me na istoèna vrata i izmjeri sve uokolo. 16Mjeraèkom trskom izmjeri istoènu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeraèkih trska, 17a zatim se okrenu i izmjeri sjevernu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeraèkih trska. 18Tada se okrenu na južnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeraèkih trska. 19Potom se okrenu na zapadnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeraèkih trska. 20On izmjeri zid na sve èetiri strane uokolo: bijaše pet stotina trska dugaèak i pet stotina širok. Odvajao je sveto mjesto od nesvetoga.

« Prev Ezekiel 42 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |