« Prev Ezekiel 35 Next »

Chapter 35

1 I doðe mi rijeè Jahvina: 2"Sine èovjeèji, okreni lice k Seirskoj gori i prorokuj protiv nje! 3Reci joj: 'Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na te, Goro seirska! Ruku æu podiæi na te i pretvoriti te u pustoš i pustinju. 4Gradove æu tvoje razvaliti i postat æeš pustinjom. I znat æeš da sam ja Jahve! 5Vjeènu si mržnju gojila i maèu predavala sinove Izraelove kad bi ih nesreæa pogodila i kad bi im kucnuo èas posljednjega grijeha. 6Zato, života mi moga - rijeè je Jahve Gospoda - krvi æu te predati i krv æe te progoniti: od krvi nisi prezala, krv æe te progoniti! 7Od Gore seirske uèinit æu pustoš i pustinju, istrijebit æu iz nje polaznika i povratnika. 8Gore njezine napunit æu truplima: po tvojim brežuljcima, po tvojim dolinama i po tvojim uvalama padat æe maèem pokošeni. 9Uèinit æu od tebe vjeènu pustinju, gradovi se tvoji neæe napuèiti. I znat æete da sam ja Jahve!' 10Ti reèe: 'Ova dva naroda i ove dvije zemlje bit æe moji; mi æemo ih zaposjesti, ako i jest Jahve bio ondje!' 11'Zato, života mi moga - rijeè je Jahve Gospoda - postupit æu s tobom prema gnjevu i ljubomori s kojom ti postupi u svojoj mržnji s njima! Upoznat æeš me po tome kako æu ti suditi! 12I znat æeš da sam ja, Jahve, èuo sve tvoje hule što ih izreèe na gore Izraelove govoreæi: 'Opustješe, nama su dane za hranu!' 13Razmetali ste se, protiv mene govorili i gomilali protiv mene rijeèi; èuo sam ja!' 14Ovako govori Jahve Gospod: 'Na radost sve zemlje, od tebe æu uèiniti pustoš. 15Kako si se ti radovala što opustje baština doma Izraelova, tako æu uèiniti s tobom: opustjet æeš, Goro seirska, a s tobom i sav Edom! I znat æe se da sam ja Jahve!"

« Prev Ezekiel 35 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |