« Prev Ecclesiastes 8 Next »

Chapter 8

1 Tko je kao mudrac? Tko još umije tumaèiti stvari? Mudrost èovjeku razvedruje lice i mijenja njegov namršteni lik. 2Zato velim: slušaj kraljevu zapovijed zbog Božje zakletve. 3Ne nagli da je prekršiš: ne budi tvrdoglav kad razlog nije dobar, jer on èini kako mu odgovara. 4Jer kraljeva je rijeè najjaèa, i tko ga smije pitati: "Što èiniš?" 5Tko se drži zapovijedi, ne poznaje nevolju, i mudrac zna za vrijeme i sud. 6Jer postoji vrijeme i sud za sve, i èovjeka veoma tereti nedjelo njegovo 7jer on ne zna što æe biti; a tko mu može kazati kad æe što biti? 8Vjetar nitko ne može svladati, niti gospodariti nad danom smrtnim, niti ima odgode u ratu; niti opaèina izbavlja onoga koji je èini. 9Sve ovo vidjeh pazeæi na sve što se èini pod suncem, kad èovjek vlada nad èovjekom na njegovu nesreæu. 10Dalje vidjeh kako opake nose na groblje, i ljudi iz svetog mjesta izlaze da ih slave zbog toga što su tako èinili. I to je ispraznost. 11Kad nema brze osude za zlo djelo, ljudsko je srce sklono èiniti zlo. 12I grešnik koji èini zlo i sto puta, dugo živi. Ja ipak znam da æe biti sretni oni koji se boje Boga jer ga se boje. 13Ali opak èovjek neæe biti sretan i neæe produljivati svoje dane ni kao sjena jer se ne boji Boga. 14Ali je na zemlji ispraznost te pravednike stiže sudbina opakih, a opake sudbina pravednika. Velim: i to je ispraznost. 15Zato slavim veselje, jer nema èovjeku sreæe pod suncem nego u jelu, pilu i nasladi. I to neka ga prati u njegovoj muci za života koji mu Bog dade pod suncem. 16Poslije svih napora da dokuèim mudrost, pokušah spoznati što se radi na zemlji. Uistinu, èovjek ne nalazi spokojstva ni danju ni noæu. 17Promatram cjelokupno djelo Božje: i odista - nitko ne može dokuèiti ono što se zbiva pod suncem. Jer ma koliko se èovjek trudio da otkrije, nikad ne može otkriti. Pa ni mudrac to ne može otkriti, iako misli da zna.

« Prev Ecclesiastes 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |