« Prev Ecclesiastes 7 Next »

Chapter 7

1 Bolji je dobar glas nego skupocjeno ulje, i smrtni dan nego dan roðenja. 2Bolje je iæi u kuæu gdje je žalost nego u kuæu gdje je gozba, jer ondje je kraj svakoga èovjeka, i tko je živ, nek' primi k srcu! 3Bolji je jad nego smijeh, jer pod žalosnim licem srce je radosno. 4Srce je mudrih ljudi u kuæi žalosti, a srce bezumnih u kuæi veselja. 5Bolje je poslušati ukor mudra èovjeka negoli slušati hvalospjev luðaka. 6Jer kao prasak trnja ispod kotla, takav je smijeh luðaka, i to je ispraznost. 7Jer smijeh od mudraca èini luðaka i veselje kvari srce. 8Bolji je svršetak stvari nego njezin poèetak i bolja je strpljivost od oholosti. 9Ne nagli u srdžbu, jer srdžba poèiva u srcu luðaka. 10Ne pitaj zašto su negdašnja vremena bila bolja od ovih, jer to nije mudro pitanje. 11Mudrost je dragocjena baština i probitak onima na koje sunce sja. 12Jer kao što je novac zaštita, tako je i mudrost; a prednost je mudrosti u tome što izbavlja onoga tko je ima. 13Pogledaj djela Božja; tko može ispraviti što je on iskrivio? 14U sretan dan uživaj sreæu, a u zao dan razmišljaj: Bog je stvorio jedno kao i drugo - da èovjek ne otkrije ništa od svoje buduænosti. 15Svašta vidjeh u svojemu ništavnom životu: pravednik propada unatoè svojoj pravednosti, a bezbožnik i dalje živi unatoè svojoj bezbožnosti. 16Ne budi prepravedan i ne budi premudar; zašto da se uništavaš? 17Ne budi preopak i ne budi lud; zašto bi umro prije vremena? 18Dobro je da držiš jedno, ali ni drugo ne puštaj iz ruke, jer tko se boji Boga, izbavlja se od svega. 19Mudrost mudraca veæu moæ daje gradu nego deset moguænika. 20Na zemlji nema pravednika koji, èineæi dobro, ne bi nikad sagriješio. 21I još jedno: nemoj se obazirati na govorkanje; èut æeš možda da te sluga tvoj proklinjao; 22a zna tvoje srce kako si i ti èesto druge proklinjao. 23Sve sam to mudrošæu iskušao. Mislio sam da sam mudar, ali mi je mudrost bila nedokuèiva. 24Ono što jest, daleko je i duboko, tako duboko - tko da i pronaðe? 25I još jednom pokušah istražiti i shvatiti mudrost i smisao, da spoznam opaèinu kao ludost, a ludost kao bezumlje. 26Otkrih da ima nešto gorèe od smrti - žena, ona je zamka, srce joj je mreža, a ruke okovi; tko je Bogu drag, izmièe joj, a grešnik je njezin sužanj. 27Eto, to sam sve u svemu otkrio, veli Propovjednik. 28I još sam tražio, ali bez uspjeha. Naðoh èovjeka - jednog od tisuæu, a žene ne naðoh meðu svima nijedne. 29Otkrih ovo: Bog stvori èovjeka jednostavnim, a on snuje nebrojene spletke.

« Prev Ecclesiastes 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |