« Prev Amos 6 Next »

Chapter 6

1 Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori, nazvanima "prvina naroda", kojima se obraæa dom Izraelov. 2Krenite u Kalnu i vidite, idite odande u Veliki Hamat, siðite u Gat filistejski. Jeste li bolji od tih kraljevstava? Je li im podruèje veæe od vašega? 3Mislite: daleko je kobni dan, a primièete vlast nasilja. 4Ležeæi na bjelokosnim posteljama, na poèivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; 5deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala k'o David, 6piju vino iz vrèeva i mažu se najfinijim uljem, al' za slom Josipov ne mare. 7Stog æe prvi sad biti prognani; umuknut æe veselje raskošnika. 8Zakle se Gospod Jahve samim sobom - rijeè je Jahve, Boga nad Vojskama: "Gnušam se oholosti Jakovljeve i mrzim dvorce njegove, predat æu grad i sve u njemu." 9Ako i deset ljudi ostane u jednoj kuæi, umrijet æe. 10Roðak æe i spaljivaè prionuti da iznesu kosti iz kuæe; ako bi tko upitao onog u kutu kuæe: "Je li još tko ostao s tobom?" on æe odvratiti: "Ne! Pst! Jahvino se ime ne smije spomenuti." 11Jer, gle, Jahve zapovjedi, i velika se kuæa ruši u komade, mala se kuæa ori u komadiæe. 12Jure li konji po litici, ore li se more volovima, da vi pretvarate pravdu u otrov a plod pravednosti u pelin? 13Vi se radujete Lo Dabaru kad velite: "Nismo li svojom snagom zauzeli Karnajim?" 14"Ha, evo, dome Izraelov, dižem na te - rijeè je Jahve, Boga nad Vojskama - narod što æe vas tlaèiti od Ulaza hamatskoga do Pustinjskog potoka."

« Prev Amos 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |