« Prev Amos 5 Next »

Chapter 5

1 Poèujte ovu rijeè što je iznosim protiv vas, naricaljku, dome Izraelov: 2Pade i više neæe ustati djevica izraelska. Na tlu svojem ona leži, nikog da je digne. 3Jer ovako govori Jahve Gospod domu Izraelovu: u gradu iz kojeg izlažaše tisuæa, ostat æe stotina, iz kojeg izlažaše stotina, ostat æe ih deset. 4Jer ovako govori Jahve domu Izraelovu: "Tražite i živjet æete. 5Ne tražite Betela, ne idite u Gilgal, ne putujte u Beer Šebu, jer æe Gilgal bit odveden u izgnanstvo, a Betel æe se prometnuti u ništa. 6Tražite Jahvu i živjet æete, il' æe ko' oganj zahvatiti kuæu Josipovu i sažeæ' je, a u Betelu nikog da plamen ugasi." 7Jao onima koji pravdu pretvaraju u pelin, u prah bacaju poštenje! 8On napravi Vlašiæe i Štapce, on obræe mrak u zoru, a dan u najglušu noæ. On saziva morske vode i valja ih preko lica zemlje. Jahve mu je ime. 9Nenadano šalje pustoš na tvrðavu i utvrdi propast nosi. 10Mrze èovjeka što na vratima pravdu dijeli i grde onog što zbori pošteno. 11Stoga, jer gazite siromaha, dižuæi od njega porez u žitu - u kuæama što ih sazdaste od tesanika nikad živjet' neæete; iz ljupkih vinograda što ih posadiste nikad neæete piti vina. 12Jer znam mnoge vaše zloèine, i vaše grijehe pregoleme: tlaèite pravednika i primate mito, odbijajuæ' siromaha na gradskim vratima. 13Mudrac šuti u ovo vrijeme, jer vremena su tako zla. 14Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli, i da Jahve, Bog nad Vojskama, odista s vama bude kao što velite da jest. 15Mrzite zlo, ljubite dobro, držite pravicu na gradskim vratima, pa æe se možda Jahve, Bog nad Vojskama, smilovat' ostatku Josipovu. 16Stog ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama, Gospod: "Na svakom æe trgu biti kuknjava, po svim æe ulicama zapomagati: 'Jao! Jao!' Težake æe sazvat' da jauèu, narikaèe da narièu, 17bit æe jauk u svakom vinogradu, jer æu proæi posred tebe" - veli Jahve. 18"Jao vama što žudite za danom Jahvinim! Što æe vam biti dan Jahvin? Tama, a ne svjetlost. 19Bit æe vam k'o onom što uteèe lavljim raljama, a sretne ga medvjed; koji uðe u kuæu i stavi ruku na zid, a ujede ga zmija. 20Neæe li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost? Mrklina, a ne sunèan sjaj? 21Mrzim i prezirem vaše blagdane i nisu mi mile vaše sveèanosti. 22Paljenice kad mi prinosite, prinosnice mi vaše nisu mile, na prièesnice se od ugojenih telaca vaših i ne osvræem. 23Uklonite od mene dreku svojih pjesama, neæu da slušam zvuke vaših harfa. 24Pravda nek' poteèe kao voda i pravica k'o bujica silna. 25Prinosiste li mi žrtve i prinos u pustinji èetrdeset godina, dome Izraelov? 26Nosit æete Sikuta, svoga kralja, i Kevana, boga svoga, likove što ih sebi napraviste, 27dok vas budem odvodio onkraj Damaska," govori Jahve - Bog nad Vojskama njemu je ime.

« Prev Amos 5 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |