« Prev Amos 7 Next »

Chapter 7

1 Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, sazda skakavce kad otava poèe nicati, otava nakon kraljevske kosidbe. 2Kad izjedoše sav zemaljski usjev, rekoh: "Jahve Gospode, oprosti, molim te! Kako æe Jakov preživjeti onako malen?" 3I Jahve se stoga pokaja: "Neæe biti", reèe Jahve. 4Evo što mi pokaza Jahve Gospod: Gle, Jahve Gospod pozva oganj da kažnjava; veæ proždrije veliki Bezdan i uprav poèe gutati polje. 5A ja æu: "Stani, Jahve Gospode, molim te! Kako æe Jakov preživjeti onako malen?" 6I Jahve se stog pokaja: "Ni ovoga neæe biti", reèe Jahve Gospod. 7Evo što mi Jahve Gospod pokaza: gle, èovjek stoji na zidu, u ruci mu visak. 8"Što vidiš, Amose?" - upita me Jahve. "Visak", rekoh. Tada Gospod reèe: "Evo, izmjerit æu viskom svoj narod izraelski; neæu ga više štedjeti. 9Razorit æe se uzvišice Izakove, opustjeti svetišta izraelska, i s maèem æu ustati na kuæu Jeroboamovu." 10Amasja, sveæenik betelski, poruèi izraelskom kralju Jeroboamu: "Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih rijeèi. 11Jer ovako on govori: 'Jeroboam æe poginuti od maèa, a Izrael æe iz svoje zemlje u izgnanstvo.'" 12Amasja reèe Amosu: "Odlazi, vidioèe! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! 13Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram." 14"Nisam bio prorok ni proroèki sin" - odgovori Amos Amasji - "bio sam stoèar i gajio sam divlje smokve: 15ali me Jahve uze od stada i Jahve mi reèe: 'Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu.' 16Sada èuj rijeè Jahvinu. Ti veliš: 'Ne prorokuj protiv Izraela, ne prorièi protiv doma Izakova.' 17Zato ovako govori Jahve: 'Tvoja æe žena bludnièit' po gradu, sinovi tvoji i kæeri od maèa æe pasti, tvoja æe se zemlja užetom razdijeliti, a ti æeš umrijeti na neèistu tlu, i Izrael æe otiæi u izgnanstvo iz svoje zemlje.'"

« Prev Amos 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |