« Prev Psalm 136 Next »

Chapter 136

1 בוט־יכ הוהיל ודוה
׃ודסח םלועל יכ 2 םיהלאה יהלאל ודוה
׃ודסח םלועל יכ 3 םינדאה ינדאל ודוה
׃ודסח םלועל יכ 4 תולדג תואלפנ השעל
םלועל יכ ודבל
׃ודסח 5 הנובתב םימשה השעל
׃ודסח םלועל יכ 6 םימה־לע ץראה עקרל
׃ודסח םלועל יכ 7 םילדג םירוא השעל
׃ודסח םלועל יכ 8 תלשממל שמשה־תא
םלועל יכ םויב
׃ודסח 9 םיבכוכו חריה־תא
יכ הלילב תולשממל
׃ודסח םלועל 10 םירצמ הכמל
םלועל יכ םהירוכבב
׃ודסח 11 םכותמ לארשי אצויו
׃ודסח םלועל יכ 12 עורזבו הקזח דיב
םלועל יכ היוטנ
׃ודסח 13 ףוס־םי רזגל
םלועל יכ םירזגל
׃ודסח 14 לארשי ריבעהו
םלועל יכ וכותב
׃ודסח 15 וליחו הערפ רענו
םלועל יכ ףוס־םיב
׃ודסח 16 רבדמב ומע ךילומל
׃ודסח םלועל יכ 17 םילדג םיכלמ הכמל
׃ודסח םלועל יכ 18 םיכלמ גרהיו
םלועל יכ םירידא
׃ודסח 19 ירמאה ךלמ ןוחיסל
׃ודסח םלועל יכ 20 יכ ןשבה ךלמ גועלו
׃ודסח םלועל 21 הלחנל םצרא ןתנו
׃ודסח םלועל יכ 22 ודבע לארשיל הלחנ
׃ודסח םלועל יכ 23 ונל רכז ונלפשבש
׃ודסח םלועל יכ 24 יכ ונירצמ ונקרפיו
׃ודסח םלועל 25 רשב־לכל םחל ןתנ
׃ודסח םלועל יכ 26 יכ םימשה לאל ודוה
׃ודסח םלועל

« Prev Psalm 136 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |