« Prev Psalm 137 Next »

Chapter 137

1 םש לבב תורהנ לע
וניכב־םג ונבשי
׃ןויצ־תא ונרכזב 2 הכותב םיברע־לע
׃וניתורנכ ונילת 3 ונולאש םש יכ
ריש־ירבד וניבוש
החמש וניללותו
רישמ ונל וריש
׃ןויצ 4 רישנ ךיא
לע הוהי־ריש־תא
׃רכנ תמדא 5 םלשורי ךחכשא־םא
׃ינימי חכשת 6 יכחל ינושל־קבדת
יכרכזא אל־םא
הלעא אל־םא
שאר לע םלשורי־תא
׃יתחמש 7 ינבל הוהי רכז
םוי תא םודא
ורע םירמאה םלשורי
׃הב דוסיה דע ורע 8 הדודשה לבב־תב
ךל־םלשיש ירשא
תלמגש ךלומג־תא
׃ונל 9 ץפנו זחאיש ירשא
׃עלסה־לא ךיללע־תא

« Prev Psalm 137 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version





Advertisements



| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |