Prev TOC Next
[See page image]

Page 599-600

 

599 HOMILIA. XCT.

se.4 etiam Uabitatione. et usufructu. Sic Deus in medio nostrum et. habitare, et se non aliter nobis delectari, profitetur, quam dives quispiam bonis suis quorum adspectu et usufructu delectatur. Quod y.ero David,, se possessione Domini eiectum queritur, qqod ad alienos deos colendos pollatur, ex eo disca plus non, tantum fugere corruptiones idololatricas, e ipsis fidem non adhibere, sec etiam diligenter Ga.veamus, no vel latum unguem a puritate divini cultus recedamua, et nihil simulate eorum quae Deus praecipit faciamus, quod nullus sit apud Deum futurus nobis excusationi locus. David conquestus est quod Ind aea patria exsulare, et in profanas ;egiones in quibus idololatria obtiuebat confugere cogeretur, et apud inimicos veritatis versari, animum purum retinens, et in fidei confessione perseverans, et vitae periculo iilam confirmare paratus. Nam probe tenebat se si simularet assensum in ipsorum religionem, reum fore coram Domino negl,eeti Dei of reeepti cultus deorum alienorum, etiamsi corde abhorruisset. Quid igitur its futurum gst, qui se ultro in hoc periculum coniiciunt, et sibi ipsis malum accersunt? Quamobrem primum demus operam, ut in its locis maneamus, in quibus libertas pure Deum invocandi couceditur. Secundo caveamus ne ob quamlibet necessitatem its rebus quae divino cultui repugnant adhaereamus. Neque enim erit apud Deum legitima ulla excusatio, si idola colere nos simulemus, dicamus vero cor nostrum ab its longe abesse. Nee enim dubitandum est quin illa simulatio coram Deo cultus alienorum deorum reputetur. Sane certum est Davidem, si fuisset in ea.m necessitatem coniectus, ex animo tantum flagitium. fuisse abominaturum, quum agnoscat istud esse this alienis servire, quandoquidem unus Deus est verus, qui proinde adorari vult in spiritu et veritate. Deum itaque ferre non posse istas hominum simulationes observemus, siquidem verissima est filii Dei sententia, tot locis in sacris repetita, quam ipsa experientia comprobat, non posse homines duobus dominis inservire, sec alium amaturos, alium vero odio habituros, homines inquam non posse Deo et diabolo servire. Sic David hoc loco profitetur non licere sibi hominum mores imitari, ut sese ipsis accommodet, et gratifieetur. Sed sit: Deo pure et sincere esse serviendum, ut vere profiteri possimus, nos ipsius esse, et debitam reverentiam ipsi soli deberi. Et hactenus de istis.

Cur procedit rex Israelis ad quaerendum pulicem unum, ac si persequerejur pudacem ') in montibus. Quibus verbis David quam abiecta sit et vilis sua

*) Lege: perdicem. conditio docet. Sed quae tamen ipsi sit honesta, quod inimiei superbiam, et arrogantiam deiiciat,, Quibus verbis docemur quomodo nos in mediis an gustiis gaudere oportebat, quum ab huius mundi proceribus et primariae digmtatis viris iniuste affli gimur. Se igitur David comparat pulici q. d. Ecquis tandem honor et gloria regi acquiretur, qui potest adversus magnos exercitus bellum gerere,, si ham wires suas explicet adversus canem morxuum et pulicem? Nae cuilibet notum est magno pudori verti potenti homini, et primariae dignitatis viro si. in miserum homuncionem impetum fecerit, ant. ro busto si in infirmum irruerit, quaenam enim ad illum inde gloria ? Si qu.is enim exempli gratia in. languidum et morbo tantopere debilitatum aliquem,, ut ne pedem quidem movere possit, irrueret, et. plagis laceraret, nonne indignum hominis facinus,. et prorsus intolerandum omnes iudicabunt? aut, si quis primariae dignitatis vir, cum abiecto et. vili, aliquo nebulone rixetur, nonne ludibrio habebitur_ et nihil forte et magnanimum in se habere iudi-. cabitur, aut si quis vir robustus in infantem imps tum feeerit, nonne tanquam bellua immanis habe bitur? Its David Saulem admonet non posse ipsi, honori cedere, quod tam abiectum homuncionem; persequeretur. Neque vero Davidem arbitremur de externa sua conditione tantum verba facere, sect potissimum de animi sui abiectione, ut Saulis super-, biam deiieiat. Nos igitur superborum, et arro gantium hominum furorem deiecturi no efferamur,, haec enim est contentionum et querelarum eausa. haec flabella caedium et iurgiorum, quum de se. nibil modesti sentientes homines in furorem erum-, punt., quum se magni fieri et haberi volunt,_ et,

nullum amplius rationi locum relinquunt. Daxid, contra profitetur se non fuisse ulla ambitione duc,, tum, sec- eo fuisse contentum quod Deus concedebat, et quidem se a Deo deiectum et humiliatum patienter tulisse, et facile dignitatis illius et poten-. tiae, ad quam prius evectus fuerat oblitum. Dignum3 sane exemplum quod imitemur, et ex quo discamuel rixis omnibus et querelis causam praecidere modestia et humilitate, ut deiiei potius et contemni, quam magni fieri malimus. Nam, ut sit Paulus_ omnium eontentionum fons et origo, et pestifera, Ines est in alios dominandi cupiditas. Quamobrex% deiici nos et, parvifieri oportet, verum non coactex sod sponte: quum its ferre. Dei voluntatem, 801P" rimus: et cavendum ne propria. autoritata.efleramUr'.') Ac si Deus nos in gradum aliquem dignitatis,.ex honoris evezerit, parati ssmper simus: sincera, YQR's :." luntate ei- nos nostramque dignitatem reaignare, 0A si abiicere nos. violet, eius voluntati obtsmperar.Pp~-

nee aegre feramus quod in dies nop; erescar"" donee supra rubes elati fuerimus. dos.nos siuamus, qui quod expedit, nabis saiti$..n~