Contents

« Cush Cushan Cushi »

Cushan

(blackness), (Habakkuk 3:7) possibly the same as Cushan-rishathaim (Authorized Version Chushan-) king of Mesopotamia. (Judges 3:8,10)

« Cush Cushan Cushi »
VIEWNAME is workSection