Contents

« Prev Latin Words and Phrases Next »

Index of Latin Words and Phrases

 • — Neque id donum Dei esse fateamur, quoniam exigi audivimus a nobis, præmio vitæ si hoc fecerimus oblato? Absit, ut hoc placeat participibus et defensoribus gratiæ.: 1
 • (Docent) unumquemque invariabilem vitæ, ac mortis: 1
 • Ab homine esse agnoscimus, quod voluntatis (divinæ) executio sæpe suspendatur.: 1
 • Absurdem est statuere Deum aut efficere per potentiam, aut procurare per sapientiam, ut electi ea faciant, quæ ab ipsis, ut ipsi ea faciant, exigit et postulat.: 1
 • Absurdum est ut ex unius inobedientia multi actu inobedientes, facti essent.: 1
 • Ad gloriam participandam pro isto tempore quo credunt electi sunt.: 1
 • Ad hanc queestionem an unica via salutis, sit vita, passio, mors, resurrectio, et ascensio Jesu Christi? respondeo, Non.: 1
 • Adami: 1
 • Adamo,: 1
 • Adamus in propria persona peceavit, et nulla est ratio cur Deus peccatum illud infantibus imputet.: 1
 • Adamus non amisit vires eam obedientiam præstandi quæ in novo fœdere exigitur, prout puta ea consideratur formaliter, hoc est, prout novo fœdere exacta est, nec potentiam credendi amisit; nec amisit potentiam, per resipiscentiam, ex peccato resurgendi.: 1
 • Adamus post lapsum potentiam credendi retinuit, et reliqui reprobi etiam in illo.: 1
 • Adfuit, exhortante Deo provisa per orbem, Sanctorum pia cura patrum:— 1. Pestem subeuntem Prima recidit, Sedes Roma Petri. 2. Non segnior inde, orientis Rectorum cura emicuit. Synod. Palest. 3. Hieronymus libris valde excellentibus hostem Dissecuit. 4. Atticus Constantinop. 5. Duæ Synodi Africanæ.: 1
 • An actus divinæ providentiæ omnium rerum conservatrix, sit affirmativus potentiæ, an tantum negativus voluntatis, quo nolit res creatas perdere.: 1
 • An conservatio ista sit vis sive actus petentiæ an actus merus voluntatis negativus, quo vult res creatas non destruere aut annihilare, — posterius non sine magna veri specie affirmatur: locus ad: 1
 • An ulla actio S. S. immediata in mentem aut voluntatem necessaria sit, aut in Scriptura promittatur ad hoc, ut quis credere possit verbo extrinsecus proposito, negativam tuebimur.: 1
 • An ullus omnino homo, propter peccatum originis solum damnetur, ac æternis cruciatibus addicatur, merito dubitari potest: imo nullum ita damnari affirmare non veremur.: 1
 • Anne conditionem quis serio et sapienter præscribet alteri, sub promisso præmii et pœnæ gravissimæ comminatione, qui eam, in eo cui præscribit efficere vult? Hæc actio tota ludicra, et vix scenâ digna est.: 1
 • Annuntiatio doctrinæ evangelicæ.: 1
 • At exigua conclusione pene tu totum Pelagianum dogma confirmas, dicendo, nullius laudis esse ac meriti; si id in eo Christus quod ipse donaverat prætulisset.: 1
 • Atqui dices, sic servatores nostri essent omnes,: 1
 • Augustinum sanctæ recordationis virum pro vita sua, et meritis, in nostra communione semper habuimus, nec unquam hunc sinistræ suspicionis saltem rumor suspexit.: 1
 • Autoris mens non est alia, quam effuso sanguine Christi reconciliandi mundum Deo jus impetratum fuisse, et inito novo fœdere et gratioso curn hominibus, Deum gratiæ ostium omnibus denuo, pœnitentiæ ac veræ in Christum fidei lege, adaperuisse.: 1
 • Bona quædam Deus optat et desiderat.: 1
 • Cæterum posterior ista scientia non proprie dicitur a Ferrio scientia approbationis, illa enim est, qua Deus dicitur nosse quæ amat et approbat; ab utraque altera distincta.: 1
 • Certum est Deum quædam velle, quæ non vellet nisi aliqua volitio humana antecederet.: 1
 • Certum est locum nullum esse, unde appareat fidem istam, sub Vet. Test., præceptam fuisse aut viguisse.: 1
 • Certum est nos facere cum facimus; sed ille facit ut faciamus.: 1
 • Christi: 1
 • Christo,: 1
 • Christus nascitur ex virgine, et ego credo in eum. O sol, sub Irenæ et Constantini temporibus iterum me videbis.: 1
 • Christus non est proprie mortuus ad aliquem salvandum.: 1
 • Concedimus in Deo desideria, quæ nunquam implentur.: 1
 • Concilium cui dux Aurelius ingeniumque Augustinus erat. Quem Christi gratia cornu Uberiore rigans, nostro lumen dedit ævo.: 1
 • Consideretur omnis descriptio fidei Abrahæ,: 1
 • Contra æquitatem est, ut quis reus agatur propter peccatum non suum, ut vere nocens judicetur, qui quoad propriam suam voluntatem innocens est.: 1
 • Contra naturam peccati est, ut censeatur peccatum, aut ut proprie in peccatum imputetur, quod propria voluntate commissum non est.: 1
 • Cui præscientiam tollis, aufers divinitatem.: 1
 • Cum de æterna morte loquuntur Remonstrantes in hac de Adamo quæstione, non intelligunt mortum illam, quæ æterna pœna sensus — dicitur,: 1
 • Cum et pater tradiderit filium suum, et ipse Christus corpus suum: et Judas dominum suum: cur in hac traditione Deus est pius, et homo reus, nisi quia in re una quam fecerunt, causa non fuit una propter quam fecerunt.: 1
 • Cum peccatum pono causam meritoriam reprobationis, ne existimato e contra me ponere justitiam causam meritoriam electionis.: 1
 • Curandum diligenter, ut Deo quidem universalis, homini vero particularis influxus in actus tribuatur, quo universalem Dei influxum, ad particularem actum determinet.: 1
 • Da, Domine, quod jubes, et jube quod vis.: 1
 • Decreta hypothetica possunt mutari, quia conditio respectu hominis vel præstatur vel non præstatur, atque ita existit vel non existit. Et quum extitit aliquandiu, sæpe existere desinit, et rursus postquam aliquandiu desiit, existere incipit.: 1
 • Decretum electionis nihil aliud est quam decretum quo Deus constituit credentes in Christo justificare et salvare.: 1
 • Dei spes et expectatio est ab hominibus elusa.: 1
 • Deinde etsi in isto casu destinatum aliquod consilium ac voluntas Dei determinata consideranda esset, tamen in omnibus actionibus et in iis quidem quæ ex deliberato hominum consilio et libera voluntate et male quidem fiunt, ita se rem habere inde concludi non possit, puta, quia hic nullum consilium et arbitrii libertas locum habent.: 1
 • Determinatio cum libertate vera nullo modo consistere potest.: 1
 • Deum dona sua in nobis coronare, dictum hoc Augustini nisi cum grano salis accipiatur, neutiquam est admittendum.: 1
 • Deum futura contingentia, decreto suo determinasse ad alterutram partem (intellige quæ a libera creaturæ voluntate patrantur), falsum, absurdum, et multiplicis blasphemiæ prævium abominor et exæcror.: 1
 • Deum nullam creaturam præcise ad vitam, æternam amare, nisi consideratam ut justam sive justitia legali sive evangelica.: 1
 • Deus eo fine et intentione remedium præparavit, ut omnes ejus actu fierent participes, quamvis id non actu evenit.: 1
 • Deus facit vel non facit id ad quod, ex se et natura sua ac inclinatione propria est affectus, prout homo cum isto ordine conspirat, vel non conspirat.: 1
 • Deus homini repugnantiam indidit adversus legem.: 1
 • Deus influxu suo nihil confert creaturæ, quo ad agendum incitetur ac adjuvetur.: 1
 • Deus ita omnium salutem ex æquo vult, ut illam ex æquo optet et desideret.: 1
 • Deus neminem ob solum peccatum originis rejecit.: 1
 • Deus non particulatim, vel singillatim omnia videt, velut alternanter concepta, hinc illuc, inde huc, sed omnia videt simul.: 1
 • Deus non semper ex præscientia finem intendit.: 1
 • Deus statuit indiscriminatim media ad fidem administrare, et prout has, vel illas personas, istis mediis credituras vel non credituras videt, ita tandem de illis statuit.: 1
 • Deus statuit salvare credentes per gratiam, id est, lenem ac suavem liberoque ipsorum arbitrio convenientem seu congruam suasionem, non per omnipotentem actionem seu motionem.: 1
 • Deus suo modo aliquando metuit, hoc est, merito suspicatur et prudenter conjicit, hoc vel illud malum oriturum.: 1
 • Deus vult omnes salvos fieri, sed compulsus pertinaci et incorrigibili malitia quorundam, vult illos jacturam facere salutis.: 1
 • Dicique beatus — Ante obitum nemo,: 1
 • Dicis electionem divinam esse regulam fidei dandæ vel non dandæ; ergo, electio non est fidelium, sed fides electorum: sed liceat mihi tua bona venia hoc negare.: 1
 • Disquiri permittimus:— 1. Operosam illam quæstionem, de scientia futurorum contingentium absoluta et conditionata; 2. Etsi non negemus Deo illam scientiam attribui posse; 3. Tamen an necessarium saluti sit ad hoc ut Deus recte colatur examinari permittimus; 4. Tum merito facessere debent a scholis et ecclesiis, intricatæ et spinosæ istæ quæstiones quæ de ea agitari solent, — quomodo illa cum libertate arbitrii, cum seriis Dei comminationibus, aliisque actionibus, consistere possit: quæ omnia crucem potius miseris mortalibus fixerunt, quam ad religionem cultumque divinum, momenti aliquid inquisitoribus suis attulerunt.: 1
 • Divinum velle est ejus esse: 1
 • Dixit Pelagius, quis est mihi Augustinus? Universi acclamabant blasphemantem in episcopum, ex cujus ore, dominus universæ Africæ, unitatis indulserit felicitatem, non solum a conventu illo, sed ab omni ecclesia pellendum.: 1
 • Dominus dissipavit consilium quod dederat Achitophel agendo in corde Absolon, ut tale consilium repudiaret, et aliud quod ei non expediebat eligeret.: 1
 • Dum multum sudant nonnulli, quomodo Platonem faciant Christianum, se probant esse ethnicos.: 1
 • Ea quæ de habituum infusione dicuntur, ante omnem fidei actum, rejiciuntur a nobis.: 1
 • Ea sententia non continet apostoli verba, sed Judæorum objectionem ab apostolo rejectam.: 1
 • Ecclesiæ tanquam sacrosancta doctrina obtruditur, Deum absolutissimo et immutabili decreto ab omni retro æternitate, pro puro suo beneplacito, singulares quosdam homines, eosque, quoad cæteros, paucissimos, citra ullius obedientiæ aut fidei in Christum intuitum prædestinasse ad vitam.: 1
 • Ego meipsum discerno, cum enim Deo ac divinæ prædeterminationi resistere possem, non restiti tamen. Atqui in eo quidni liceat mihi tanquam de meo gloriari? Quod enim potui Dei miserentis est, quod autem volui cum possem nolle, id meæ potestatis est.: 1
 • Electio alia completa est, quæ neminem spectat nisi immorientem. Electio peremptoria totum salutis complementum et consummationem decernit, ideoque in objecto requirit totam consummatam fidei obedientiam.: 1
 • Electio alia completa est, quæ neminem spectat nisi morientem, alia incompleta, quæ omnibus fidelibus communis est; ut salutis bona sunt incompleta quæ continuantur, fide continuatâ, et abnegatâ, revocantur, sic electio est incompleta in hac vita, non peremptoria, revocabilis.: 1
 • Electio non est ab æterno.: 1
 • Electio sicut et justificatio, et incerta et revocabilis, utramque vero conditionatam qui negaverit, ipsum quoque evangelium negabit.: 1
 • Electionis et reprobationis causa unica vera et absoluta non est Dei voluntas, sed respectus obedientiæ et inobedientiæ.: 1
 • Electionis fructum aut sensum in hac vita nullum agnosco.: 1
 • Esse in Deo desideria quæ non implentur concedimus.: 1
 • Est voluntarium, voluntate primi originantis, non voluntate contrahentis: ratione naturæ, non personæ.: 1
 • Et hoc clarum est in præceptis divinis: 1
 • Ex ratione creationis homo habebat affectum ad ea quæ vetabantur.: 1
 • Ex verbis apostoli,: 1
 • Falsum est quod electio facta est ab æterno.: 1
 • Fatemur peccatum Adami, a Deo posse dici imputatum posteris ejus, quatenus Deus posteros Adami eidem malo, cui Adamus per peccatum obnoxium se reddidit, obnoxios nasci voluit; sive quatenus Deus, malum, quod Adamo inflictum erat in pœnam, in posteros ejus dimanare et transire permisit.: 1
 • Fatemur, aliam nobis ad actum fidei eliciendum necessariam gratiam non agnosci quam moralem.: 1
 • Fides et conversio non possunt esse obedientia, si tantum ab aliquo, in alio, efficiantur.: 1
 • Fides non est impetrata merito Christi,: 1
 • Fides vocatur opus Dei, quia Deus ipse id a nobis fieri postulat.: 1
 • Gavisus est videre natalem Isaac, qui fuit typus mei.: 1
 • Gentes sub Veteri Testamento viventes licet ipsis ista ratione qua Judæis non fuit revelatum, non tamen inde continuo ex fædere absolute exclusæ sunt, nec a salute præcise exclusi judicari debent, quia aliquo saltem modo vocantur.: 1
 • His gradibus itur in cœlum.: 1
 • His ita expositis ex mente Augustini,: 1
 • Homo non est idoneus cui lex feratur, quando in eo, ad id quod lege vetatur, non est propensio, ac inclinatio naturalis.: 1
 • Homo non libertate gratiam, sed gratia libertatem, assequitur.: 1
 • Hunc populus fecit: 1
 • Illi, in quorum gratiam, Dominus Paulum in Corinthum misit, dicuntur Dei populus, quia Deum turn timebant, eique, secundum cognitionem quam de eo habebant, serviebant ex animo, et sic ad prædicationem Pauli,: 1
 • Illud certissimum est, nec jubendum esse quod efficitur, nec efiiciendum quod jubetur. Stulte jubet et vult ab alio fieri aliquid, qui ipse quod jubet in eo efficere vult.: 1
 • Imbecillitas membrorum infantilium innocens est, non animus.: 1
 • Immediata morris Christi effectio, ac passionis, illa est non actualis peccatorum ab his aut illis ablatio, non actualis remissio, non justificatio, non actualis horum aut illorum redemptio.: 1
 • Imo noverunt, non solum Romanam Africanamque ecclesiam, sed per omnes mundi partes, universæ promissionis filios, cum doctrina hujus viri, sicut in tota fide, ita in gratiæ confessione congruere.: 1
 • Imo ut confidentius agum, dico effectum gratiæ, ordinaria lege, pendere ab actu aliquo arbitrii.: 1
 • Impetratio salutis pro omnibus, est acquisitio possibilitatis, ut nimirum Deus, illæsa sua justitia, hominem peccatorem possit recipere in gratiam.: 1
 • In arbitrio creaturæ semper est vel influere in actum vel influxum suum suspendere, et vel sic, vel aliter influere.: 1
 • In eo differt præscientia intuitionis, ab ea, quæ approbationis est, quod illa præsciat, quod evenire possibile est; hoc vero quod impossibile est non evenire.: 1
 • In eo vis argumenti est, quod Deus ab Israele obedientiam et sperarit, et expectarit.” — Idem, ibid. “Quod Deus de elusa spe sua conqueratur.: 1
 • In hac causa non judicant secundum æquitatem, sed secundum affectum commodi sui.: 1
 • In ordine volitorum divinorum, quædam sunt quæ omnem actum creaturæ præcedunt, quædam quæ sequuntur.: 1
 • In scientia divina nullus est discursus, sed omnia perfecte intelligit.: 1
 • In spirituali morte non separantur proprie dona spiritualia a voluntate, quia illa nunquam fuerunt ei insita.: 1
 • Incerti patres scamnum facerentne?: 1
 • Inclinatio ad peccandum ante lapsum in homine fuit, licet non ita vehemens ac inordinata ut nunc est.: 1
 • Increpet te Deus, O Satan!: 1
 • Infantes sunt simpliees, et stantes in eodem statu in quo Adamus fuit ante lapsum.: 1
 • Influxus divinus est in ipsum actum non in voluntatem.: 1
 • Injustum est apud Deum vel non credentem eligere, vel credentem non eligere.: 1
 • Interdum Deus hanc vel illam gentem, civitatem, personam, ad evangelicæ gratiæ communionem vocat, quam ipse dignam pronuntiat comparative,: 1
 • Ita concurrit Deus in agendo, cum hominis voluntate, ut istam pro genio suo agere et libere suas partes obire sinat.: 1
 • Justitia originalis instar fræni fuit, quod præstabat internæ concupiscentiæ ordinationem.: 1
 • Lib. Arbit.: 1
 • Lib. Arbit. est rei sibi placitæ spontaneus appetitus.: 1
 • Libertas Arbitrii consistit in eo, quod homo, positis omnibus requisitis ad volendum, indifferens tamen sit, ad volendum vel nolendum, hoc vel illud.: 1
 • Loquitur ex aliorum sententia: 1
 • Majestatem Dei dedecet scire per momenta singula, quot nascantur culices, quæ pulicum et muscarum in terra multitudo.: 1
 • Malum culpæ non est, quia nasci plane est involuntarium,: 1
 • Manet semper in potestate Lib. Arbit. gratiam datam rejicere et subsequentam repudiare, quæ gratia non est omnipotentis Dei actio, cui resisti a libero hominis arbitrio non possit.: 1
 • Multa fiunt quæ Deus fieri non vult: nec semper fiunt quæ ipse fiere vult.: 1
 • Multa in homine bona fiunt, quæ non facit homo: nulla vero facit homo bona, quæ non Deus præstet ut faciat.: 1
 • Multa non fieri quæ Deus fieri vult, vel non dubitamus.: 1
 • Multa tamen arbitror Deum velle, quæ non vellet, adeoque nec juste velle posset, nisi aliqua actio creaturæ præcederet.: 1
 • Multi voluntatem Dei faciunt, cum illam nituntur vitare, et resistendo imprudenter obsequuntur divino consilio.: 1
 • Natura sic apparet vitiata ut hoc majoris vitii sit, non videre.: 1
 • Ne credere cogamur aliquid omnipotentem Deum voluisse factumque non esse.: 1
 • Nec imbelles generant feroces aquilas columbæ.: 1
 • Nec refert an infantes isti sint fidelium, an ethnicorum liberi, infantium enim, qua infantium, eadem est innocentia.: 1
 • Nego hanc propositionem: neminem posse salvari, quam qui Jesu Christo per veram fidem sit insitus.: 1
 • Nihil ineptius, nihil vanius, quam regenerationem et fidem merito Christi tribuere; si enim Christus nobis meritus dicatur fidem et regenerationem, tum fides conditio esse non poterat quam a peccatoribus Deus sub comminatione mortis æternæ exigeret.: 1
 • Nihil magis repugnat fidei, quam sine fide salvum esse posse quempiam hominum.: 1
 • Nobis certum est, Deum multorum salutem intendere, in quibus eam non assequitur.: 1
 • Non agnoscimus aliam prædestinationem in evangelio patefactam, quam qua Deus decrevit credentes et qui in eadem fide perseverarent, salvos facere.: 1
 • Non alia fide quemquam hominum, sive ante legem sive legis tempore, justificatum esse, credendum est, quam hac eadem qua Dominus Jesu,: 1
 • Non decet ut Deus infinita sua potentia utatur ad id efficiendum, quo desiderio suo naturali fertur.: 1
 • Non enim conturbat nos superbientium inepta querimonia; quia liberum arbitrium causantur auferri: si et principia, et profectus, et perseverantia in bonis usque ad finem Dei dona esse dicantur.: 1
 • Non mirum videri debet quod aliquando ex electis reprobi et ex reprobis electi fiant.: 1
 • Non ob aliud dicit, ‘Non vos me eligistis, sed ego vos elegi,’ nisi quia non elegerunt eum ut eligeret eos; sed ut eligerent eum elegit eos.: 1
 • Non potest Deus Lib. Arbit. integrum servare, nisi tam peccare hominem sineret, quam bene agere.: 1
 • Non potest defendi prædestinatio ex operibus prævisis, nisi aliquid boni ponatur in homine justo, quo discernatur ab impio, quod non sit illi a Deo, quod sane patres omnes summa consensione rejiciunt.: 1
 • Nos negamus Dei electionem ad salutem extendere sese ad singulares personas, qua singulares personas.: 1
 • Nulla Deo tribui potest voluntas, qua ita velit hominem ullum salvari, ut salus inde illis constet certo et infallibiliter.: 1
 • O Domine, doce nos quid agamus; quo gradiamur ostende; quid efficiamus operare.: 1
 • Objiciet quis, ergo illum suum finem Deus non est assecutus, respondemus, nos hoc concedere.: 1
 • Omnes eramus unus ille homo.: 1
 • Omnes ergo illos qui ab Abraham sursum versus ad primum hominem, generationis ordine conscribuntur, etsi non nomine, rebus tamen, et religione Christianos fuisse, si quis dicat, non mihi videtur errare.: 1
 • Omnes irregeniti habent Lib. Arbit. et potentiam Spiritui Sancto resistendi, gratiam Dei oblatam repudiandi, consilium Dei adversus se contemnendi, evangelium gratiæ repudiandi, ei qui cor pulsat non aperiendi.: 1
 • Omnia Dei decreta, non sunt peremptoria, sed quædam conditionata ac mutabilia.: 1
 • Operatio quæ simul incipit cum esse rei, est ei ab agente, a quo habet esse, sicut moveri sursum inest igni a generante.: 1
 • Operatur in nobis velle quod bonum est, velle quod sanctum est, dum nos terrenis cupiditatibus deditos mutorum more animalium, tantummodo præsentia diligentes, futuræ gloriæ magnitudine et præmiorum pollicitatione, succendit: dum revelatione sapientiæ in desiderium Dei stupentem suscitat voluntatem, dum nobis suadet omne quod bonum est.: 1
 • Paulus ait, Corvinus negat; eligite cui credatis: 1
 • Peccatum itaque originale nec habent pro peccato proprie dicto, quod posteros Adami odio Dei dignos faciat, nec pro malo, quod per modum proprie dictæ pœnæ ab Adamo in posteros dimanet sed pro infirmitate,: 1
 • Pelagius: Dogma quod — Pestifero vomuit coluber sermone Britannus.: 1
 • Per legem, vel per piam educationem vel per institutionem — per hæc enim hominem præparari et disponi ad credendum, planissimum est.: 1
 • Pertinaci quorundam malitia compulsus.: 1
 • Perverse dicitur peccatum originis, reum facere mortis, quum peccatum illud pœna sit peccati actualis Adami.: 1
 • Petamus ut det quod ut habeamus jubet.: 1
 • Phil. lib. quod sit Deus immutabilis.: 1
 • Posita et præstita Christi morte et satisfactione, fieri potest, ut, nemine novi fœderis conditionem præstante, nemo salvaretur.: 1
 • Positis omnibus operationibus gratiæ, quibus Deus in conversione nostri uti possit, manet tamen conversio ita in nostra potestate libera, ut possimus non converti; hoc est, nosmet ipsos convertere vel non convertere.: 1
 • Possumus Deo resistere, cum nos vult per gratiam suam convertere.: 1
 • Possunt homines electionem suam irritam et frustraneam reddere.: 1
 • Postquam impetratio præstita ac peracta esset, Deo jus suum integrum mansit, pro arbitrio suo, eam applicare, vel non applicare; nec applicatio finis impetrationis propriè fuit, sed jus et potestas applicandi, quibus et qualibus vellet.: 1
 • Potentia voluntatis, ab omni interna et externa necessitate immunis debet manere.: 1
 • Potuisset Deus, si ita sapientiæ suæ visum fuisset, operarios, Judæos, vel alios etiam præter fideles eligere, quia potuit aliam salutis conditionem, quam fidem in Christum exigere.: 1
 • Præ omnibus studium gerite libros. S. Aug. quos ad Prosp. et Hilar. scripsit, memoratis fratribus legendos ingerere,: 1
 • Præcedit aliquid in peccatoribus, quo quamvis nondum justificati sunt, digni efficiantur justificatione.: 1
 • Prædestinatio est præparatio beneficiorum quibus certissime liberantur quicunque liberantur.: 1
 • Principium internum fidei a nobis in evangelio requisitum, esse habitum quendam divinitus infusum, cujus vi ac efficacitate voluntas determinetur; hoc negavi.: 1
 • Pro Juda ac Petro mortuus est Christus, et pro Simone Mago et Juda tam quam pro Paulo et Petro.: 1
 • Pro certo statuunt Deum nullos infantes, sine actualibus ac propriis peccatis morientes, æternis cruciatibus destinare velle, aut jure destinare posse ob peccatum quod vocatur originis.: 1
 • Profitentur Remonst. hasce ad promotionem causæ suæ artes adhibere, ut apud vulgus non ulterius progrediantur quam de articulis vulgo notis, ut pro ingeniorum diversitate quosdam lacte diu alant, alios solidiore cibo: 1
 • Providentia divina non determinat voluntatem liberam ad unam contradictionis vel contrarietatis partem.: 1
 • Providentia seu ratio ordinis ad finem duo præcipue continet: principium decernens seu ipsam rationem ordinis in mente divina, ipsi Deo coæternum, et principium exequens, quo suo modo, per debita media, ipsa in ordine et numero disponit.: 1
 • Quæ Deus libere prorsus et contingenter a nobis fieri vult, ea potentius aut efficacius quam per modum voti aut desiderii, velle non potest.: 1
 • Quæcunque possunt per creaturam fieri, vel cogitari, vel dici, et etiam quæcunque ipse facere potest, omnia cognoscit Deus, etiamsi neque sunt, neque erunt, neque fuerunt, scientiâ simplicis intelligentiæ.: 1
 • Quamvis infinitorum numerorum, nullus sit numerus, non tamen est incomprehensibilis ei, cujus scientiæ non est numerus.: 1
 • Qui aliquid boni a Deo non effici affirmat, ille Deum esse negat: si namque vel tantillum boni a Deo non est: jam non omnis boni effector est eoque nec Deus.: 1
 • Qui fecit in cœlo angelum, ipse fecit in terra vermiculum, sed angelum in cœlo pro habitatione cœlesti, vermiculum in terra pro habitatione terrestri, nunquid angelum fecit repere in cœno, aut vermiculum in cœlo,: 1
 • Qui sic homines voluit esse liberos ut fecit sacrilegos.: 1
 • Qui vocat ea quæ non sunt tanquam ea quæ sunt.: 1
 • Quibusdam effectibus præparavit causas necessarias, ut necessario eveniret, quibusdam vero causas contingentes ut evenirent contingenter, secundum conditionem proximarum causarum.: 1
 • Quicquid operatur, operatur ut est.: 1
 • Quid in eo positum est, quod homo discriminare seipsum dicitur? Nihil verius; qui fidem Deo præcipienti habet, is discriminat se ab eo qui Deo præcipienti fidem habere non vult.: 1
 • Quis disposuit membra pulicis ac culicis, ut habeant ordinem suum, habeant vitam suam, habeant motum suum,: 1
 • Quis enim comminetur pœnam ei, quem peremptorio decreto a pœna immunem esse vult?: 1
 • Quod si quis dicat omnes in universum homines, habere potentiam credendi si velint, et salutem consequendi: et hanc potentiam esse naturæ hominum divinitus collatam, quo tuo argumento eum confutabis?: 1
 • Quoties enim bona agimus, Deus in nobis et nobiscum, ut operemur, operatur.: 1
 • Ratio dilectionis personæ est, quod probitas, fides, vel pietas, qua ex officio suo et præscripto Dei ista persona prædita est, Deo grata sit.: 1
 • Reconciliatio potentialis et conditionata non actualis et absoluta, per mortem Christi impetratur.: 1
 • Remissionis, justificationis, et redemptionis, apud Deum impetratio, qua factum est, ut Deus jam possit, utpote justitia cui satisfactum est non obstante, hominibus peccatoribus peccata remittere.: 1
 • Reprobatio populi Judaici fuit actio temporaria et quæ bono ipsorum Judæorum si modo sanabiles adhuc essent, animumque advertere vellent, servire poterat, utque ei fini serviret a Deo facta erat.: 1
 • Res et modos rerum: 1
 • Res ipsæ nullo naturæ momento possibiles esse dicendæ sunt priusquam a Deo intelliguntur, scientiâ quæ dicitur simplicis intelligentiæ, ita etiam scientiâ quæ dicitur visionis, et fertur in res futuras, nullo naturæ momento, posterior statuenda videtur, ista futuritione, rerum; cum scientia,: 1
 • Respectu contingentiæ quam res habent in se, tum in divina scientia Deo expectatio tribuitur.: 1
 • Rotunde fatemur, fidem in consideratione Dei in eligendo ad salutem antecedere, et non tanquam fructum electionis sequi.: 1
 • Scientia visionis dicitur, quia ea quæ videntur, apud nos habent esse distinctum extra videntem.: 1
 • Se omnino credere, futurum fuisse, ut finis mortis Christi constaret, etiamsi nemo credidisset.: 1
 • Semper Remonstrantes supponunt liberam obediendi potentiam et non obediendi; ut qui obediens est idcirco obediens censeatur, quia cum possit non obedire obedit tamen, et e contra.: 1
 • Si fides sit effectum meriti Christi, non potest esse actus officii nostri.: 1
 • Sic: 1
 • Sic efficacia meriti Christi tota penes nos stabit, qui vocationem alioqui inefficacem, efficacem reddimus; sane, fieri aliter non potest.: 1
 • Sic scholastici omnes.: 1
 • Sicut: 1
 • Talis gratia omnibus datur quæ sufficiat ad fidem generandam.: 1
 • Tantæ molis erat.: 1
 • Tanta est erga homines bonitas Dei, ut nostra velit esse merita quæ sunt ipsius dona.: 1
 • Tantum religio potuit suadere malorum!: 1
 • Tenendum est, veram conversionem præstationemque bonorum operum esse conditionem prærequisitam ante justificationem.: 1
 • Tres sunt ordines credentium et resipiscentium in Scripturis, novitii, credentes aliquandiu, perseverantes. Duo priores ordines credentium eliguntur vere quidem, at non prorsus absolute, nec nisi ad tempus, puta quamdiu et quatenus tales sunt,: 1
 • Unumquodque quod est, dum est, necesse est, ut sit.: 1
 • Ut autem assensus hic eliciatur in nobis, duo in primis necessaria sunt:— 1. Argumenta talia ex parte Dei, quibus nihil verisimiliter opponi potest cur credibilia non sint. 2. Pia docilitas animique probitas.: 1
 • Ut gratia sit efficax in actu secundo pendet a libera voluntate.: 1
 • Vehemens est in Deo affectus ad homini benefaciendum.: 1
 • Verissimum est Arminium docere, perverse dici peccatum originis reum facere mortis.: 1
 • Vid.: 1 2 3 4
 • Vid. plura.: 1
 • Vidi ego zelantem parvulum qui nondum loquebatur, et intuebatur pallidus, amaro aspectu colluctaneum suum.: 1
 • Virtutem autem nemo unquam acceptam deo retulit. Nimirum rectè: propter virtutem enim jure laudamur, et in virtute rectè gloriamur. Quod non contingeret, si id donum à Deo, non à nobis haberemus.: 1
 • Volitiones aliquæ Dei cessant certo quodam tempore.: 1
 • Voluntatem comitatur proprietas quædam inseparabilis, quam libertatem vocamus; a qua voluntas dicitur potentia, quæ positis omnibus prærequisitis ad agendum necessariis, potest velle et nolle, aut velle et non velle.: 1
 • absolutè prorsus: 1
 • actus simplex: 1
 • ad intra: 1
 • alibi passim.: 1
 • alii passim.: 1
 • alii passim. Vid.: 1
 • artes: 1
 • bellum: 1
 • causaliter: 1
 • de facto: 1 2
 • de jure: 1
 • eodem sensu quo Christus,: 1
 • et apparebit in illa Jesu Christi non fieri mentionem, expresse, sed illa tantum implicatione, quam explicare cuivis non est facile.: 1
 • ex: 1
 • excerpta: 1
 • exhibitum et mortuum: 1
 • filia unius noctis: 1
 • furtivis nudata coloribus: 1
 • in Christum exhibendum et moriturum: 1
 • in Cor.: 1
 • in forma pauperis: 1
 • in omnes: 1
 • in quibus possimus dissentire salvâ pace ac charitate: 1
 • in sensu diviso: 1
 • inepte adducitur.: 1
 • ipse viderit: 1
 • mors in olla, mors in olla: 1
 • movet cornicula risum, furtivis nudata coloribus: 1
 • nec: 1 2
 • nec Deo, nec libero arbitrio, sed dividatur: 1
 • necessitate naturæ: 1
 • nomen inane: 1 2
 • passim. dis.: 1
 • per: 1
 • per unum: 1
 • postquam Christiana gens esse cæpit: 1
 • proficere in pejus: 1
 • quæ ille recoxit ex Pelagii disciplinâ: 1
 • quo ille mortua jungebat corpora vivis: 1
 • re aut spe: 1
 • redundavit, eis: 1
 • saltem ex parte qui præconio, miraculis, et exemplo salutis viam, confirmant; esto, quid tum?: 1
 • scientiâ: 1
 • secundem rationem: 1
 • secundem rem: 1
 • sed: 1
 • si violandum est jus, regnandi causâ violandum est: 1
 • simplicis intelligentiæ: 1
 • suppositum: 1
 • synonyma: 1
 • truncus ficulnus, inutile lignum: 1
 • ubi Aug., Thom., alios, citat.: 1
 • una cum ipso ortu, in lucem hanc nobiscum adferre.: 1
 • usque et usque: 1
 • verè: 1
 • visionis: 1
 • vola nec vestigium: 1
 • voluntas signi: 1
« Prev Latin Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection