Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀδολεσχη̂σαι: 1
 • ἀνομία: 1
 • ἀνομίαν: 1
 • ἀντεχόμενον: 1
 • ἐκολλήθη τῳ̂ ἐδάφει ἡ ψυχή μου: 1
 • ἐλάχιστον: 1
 • ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ: 1
 • ἐν τοῖς διαλογισμοῖς: 1 2
 • ἐπίγνωσιν ἀληθείας: 1
 • ἑτοίμως ἔχω: 1
 • ἑτοιμασία τῆς εἰρήνης τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • ἔνοχος δουλείας: 1
 • ἔργον νόμου: 1
 • ἔχει τὴν μαρτυρίαν: 1
 • ἕτοιμοι: 1
 • Ἐλάχιστον: 1
 • Ἔννομος ζωὴ τῆς παῤῥησίας δημιοῦργος: 1
 • ἵνα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τρέχῃ: 1
 • ὁ εἰπών: 1
 • Ὁι ἐρῶντες, καὶ διαλεγόμενοι, καὶ γράφοντες, καὶ ποιοῦντες ἀεὶ τὶ περὶ τοῦ ἐρωμένου χαίραουσιν: 1
 • Ὁι καλλίνικοι μάρτυρες τῶν δυσσεβῶν κατεφρόνησεν βασιλέων: 1
 • ὦ βάθος: 1
 • Λόγον ἐλπίδος: 1
 • Περιφερόμενοι: 1
 • Τὸ νικᾶν ἡδὺ, οὐ μόνον τοῖς φιλονέικοις ἀλλὰ πᾶσι· φαντασία γὰρ ὑπεροχῆς γύγνεται: 1
 • Τοῖος γὰρ ἀνθρώποισι θυμὸς, Γλαῦκε, Λεπτίνες παι, Θνητοῖς ὁποίον Ζευς ἐφ᾽ ἡμὲρην ἄγοι: 1
 • Τοῖος γὰρ νόος ἐστιν ἐπιχθονιῶν ἀνθρώπων, Ὅιον ἐπ᾽ ἦμαρ ἄγησι πατὴρ ἀνδρῶντε θεῶντε: 1
 • ἄνθρωπος ψύχικος: 1
 • ἀείδειν: 1
 • διὰ παντὸς: 1
 • διὰ τὴν φήμην: 1
 • διαβόλος: 1
 • ἔργον τέλειον: 1
 • ἔχθρα: 1
 • ἐκ τοῦ ὁρᾷν γίνεται τὸ ἐρᾷν: 1
 • ἐν ταῖς ἐντολαῖς σοῦ ἀδολεσχήσω: 1
 • ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου τὸ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου: 1
 • εἰς μαρτύριον: 1
 • εὐαγγελικῶς: 1
 • ζύγος χρηστὸς: 1
 • ἱλαστήριον: 1
 • κατασοφιζώμεθα: 1
 • κοὶνον ἱατρεῖον: 1
 • λαλῆσαι: 1
 • λογίζεσθε: 1
 • λογικὸν ἄδολον γάλα: 1
 • μέγα μυστήριον: 1
 • μεταξὺ ἀλλήλων: 1
 • μωρία: 1
 • νομικῶς: 1
 • ὄρεξις μετὰ λόγου: 1
 • ὀρεῖν γίνεται τὸ ὁρᾷν: 1
 • ὅτι: 1
 • ὅτι βασιλείαν ὀνομάζομεν: 1
 • ὁμιλῆσαι: 1
 • οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν: 1
 • οὐ δέχεται: 1
 • οὐ δύναται γνῶναι: 1
 • παιδία: 1
 • παῤῥησίαν ἔχομεν: 1
 • παῤῥησία: 1
 • σάρκικοι: 1
 • σοφοὶ: 1
 • συνέκλεισεν: 1
 • τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου: 1
 • τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα: 1
 • τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν: 1
 • τὰ μέγιστα καὶ τίμια ἐπαγγέλματα: 1
 • τὰ τοῦ Θεοῦ: 1
 • τὰ τοῦ πνεύματος: 1 2
 • φερόμενοι: 1
 • φιλόσοφοι: 1
 • φιμοῦν: 1
 • χάριν ἀντὶ χάριτος: 1
 • χάριν ἐρχομένην: 1
 • ψυχικοι, πνεῦμα μή ἔχοντες: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection