« Nebuchadnezzar Nebuchadrezzar Nebushasban »

Nebuchadrezzar

=Nebuchadnezzar (Jer. 21:2, 7; 22:25; 24:1, etc.), a nearer approach to the correct spelling of the word.

« Nebuchadnezzar Nebuchadrezzar Nebushasban »
VIEWNAME is workSection