« Prev Proverbs 20 Next »

Chapter 20

1Vinul este batjocoritor, băuturile tari sînt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. - 2Frica pe care o însuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuş. - 3Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere. - 4Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vea să strîngă roade, dar nu este nimic! - 5Sfaturile în inima omului sînt ca nişte ape adînci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. - 6Mulţi oameni îşi trîmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? - 7Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! - 8Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. - 9Cine poate zice: ,,Mi-am curăţit inima, sînt curat de păcatul meu?`` - 10Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri, sînt o scîrbă înaintea Domnului. - 11Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. - 12Urechea care aude, şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celalt, Domnul le -a făcut. - 13Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pîne. - 14,,Rău! Rău!`` zice cumpărătorul, şi plecînd, se fericeşte. - 15Este aur şi sînt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sînt un lucru scump. - 16Ia -i haina, căci s'a pus chezaş pentru altul; şi ţine -l zălog pentru alţii. - 17Pînea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. - 18Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. - 19Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci. - 20Dacă cineva blăstămă pe tatăl său şi pe mamă-sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunerecului. - 21O moştenire repede cîştigată dela început, nu va fi binecuvîntată la sfîrşit. - 22Nu zice: ,,Îi voi întoarce eu răul!`` Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. - 23Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cîntarul mincinos nu este un lucru bun. - 24Domnu îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa? - 25Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfîntă, şi abea după ce a făcut juruinţa să se gîndească. - 26Un împărat înţelept vîntură pe cei răi, şi trece cu roata peste ei. - 27Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde pînă în fundul măruntaielor. - 28Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. - 29Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrînilor sînt perii albi. - 30Mijloacele de vindecare pentru cel rău sînt bătăile şi vînătăile pînă la rană. -

« Prev Proverbs 20 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |