« Prev Psalm 115 Next »

Chapter 115

1 Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsõséget, a te kegyelmedért és hívségedért! 2 Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az õ Istenök? 3 Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi. 4 Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. 5 Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak; 6 Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak; 7 Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az õ torkukkal. 8 Hasonlók legyenek azokhoz készítõik, [és] mindazok, a kik bíznak bennök! 9 Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ. 10 Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ. 11 A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa õ. 12 Az Úr megemlékezik mi rólunk [és] megáld [minket]; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát. 13 Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 14 Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. 15 Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet. 16 Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. 17 Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe. 18 De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

« Prev Psalm 115 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |