« Prev Psalm 114 Next »

Chapter 114

1 Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül: 2 Júda lõn az õ szentséges [népe] és Izráel az õ királysága. 3 A tenger látá õt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula. 4 A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai. 5 Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál? 6 Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai? 7 Indulj meg te föld az Úr orczája elõtt, a Jákób Istene elõtt, 8 A ki átváltoztatja a kõsziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

« Prev Psalm 114 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |