« Prev 2 Timothy 4 Next »

Chapter 4

1 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji æe suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: 2propovijedaj Rijeè, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošæu i poukom. 3Jer doæi æe vrijeme kad ljudi neæe podnositi zdrava nauka nego æe sebi po vlastitim požudama nagomilavati uèitelje kako im godi ušima; 4od istine æe uho odvraæati, a bajkama se priklanjati. 5Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesnièko, služenje svoje posve ispuni! 6Jer ja se veæ prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. 7Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru saèuvao. 8Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim æe mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju èekaju njegov pojavak. 9Nastoj što prije doæi k meni! 10Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun; Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju. 11Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za služenje. 12Tihika sam poslao u Efez. 13Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada doðeš, donesi. I knjige, osobito pergamene. 14Aleksandar kovaè nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima! 15Njega se i ti èuvaj jer se veoma usprotivio našim rijeèima. 16Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uraèunalo im se! 17Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je èuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. 18Izbavit æe me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen! 19Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom! 20Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesna. 21Nastoj doæi prije zime. Pozdravlja te Eubul, Pudencije, Lino, Klaudija i sva braæa. 22Gospodin s duhom tvojim. Milost s vama!

« Prev 2 Timothy 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |