« Prev 1 Timothy 6 Next »

Chapter 6

1 Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake èasti dostojnima da se ne bi pogrðivalo ime Božje i nauk. 2A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braæa, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobroèinstvo vjernici su i ljubljena braæa. To nauèavaj i preporuèuj! 3A tko drukèije nauèava i ne prianja uza zdrave rijeèi, rijeèi Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu s pobožnošæu, 4nadut je, puka neznalica, samo boluje od raspra i rjeèoborstava, od kojih nastaje zavist, svaða, pogrde, zla sumnjièenja, 5razraèunavanja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom. 6Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima! 7Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo! 8Imamo li dakle hranu i odjeæu, zadovoljimo se time. 9Jer oni koji se hoæe bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast. 10Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima. 11A ti se, Božji èovjeèe, toga kloni! Teži za pravednošæu, pobožnošæu, vjerom, ljubavlju, postojanošæu, krotkošæu! 12Bij dobar boj vjere, osvoji vjeèni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedoèanstvo pred mnogim svjedocima! 13Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoèi lijepo svjedoèanstvo: 14èuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista. 15Njega æe u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, 16koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu èast i vlast vjekovjeèna! Amen. 17Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje; 18neka dobro èine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajednièari - 19prikupljajuæi sebi lijepu glavnicu za buduænost da osvoje onaj pravi život. 20Timoteju, poklad èuvaj kloneæi se svjetovnoga praznoglasja i proturjeèja nekog nazovispoznanja, 21koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili. Milost s vama

« Prev 1 Timothy 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |