« Prev 1 John 3 Next »

Chapter 3

1 Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. 2Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne oèitova što æemo biti. Znamo: kad se oèituje, bit æemo njemu slièni, jer vidjet æemo ga kao što jest. 3I tko god ima tu nadu u njemu, èisti se kao što je on èist. 4Tko god èini grijeh, èini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje. 5I znate: on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu. 6Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao. 7Djeèice, nitko neka vas ne zavede! Tko èini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan. 8Tko èini grijeh, od ðavla je jer ðavao griješi od poèetka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela ðavolska. 9Tko god je roðen od Boga, ne èini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je roðen od Boga. 10Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca ðavolska: tko god ne èini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga. 11Jer ovo je navještaj koji èuste od poèetka: da ljubimo jedni druge. 12Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna. 13Ne èudite se, braæo ako vas svijet mrzi. 14Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braæu; tko ne ljubi, ostaje u smrti. 15Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vjeènoga života. 16Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braæu. 17Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu? 18Djeèice, ne ljubimo rijeèju i jezikom, veæ djelom i istinom. 19Po tom æemo znati da smo od istine. I umirit æemo pred njim srce svoje 20ako nas ono bilo u èem osuðuje. Jer Bog je veæi od našega srca i znade sve. 21Ljubljeni, ako nas srce ne osuðuje, možemo zaufano k Bogu. 22I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove èuvamo i èinimo što je njemu drago. 23I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. 24I tko èuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

« Prev 1 John 3 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |