« Prev 1 John 2 Next »

Chapter 2

1 Djeèice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. 2On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. 3I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove èuvamo. 4Tko veli: "Poznajem ga", a zapovijedi njegovih ne èuva, lažac je, u njemu nema istine. 5A tko èuva rijeè njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. 6Tko veli da u njemu ostaje, valja mu iæi putom kojim je on hodio. 7Ljubljeni, pišem vam ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, koju ste imali od poèetka. Ta stara zapovijed jest rijeè koju ste èuli. 8A opet, novu vam zapovijed pišem - obistinjuje se u njemu i vama - jer tama prolazi, svjetlost istinita veæ svijetli. 9Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. 10Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema. 11A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi oèi. 12Pišem vama, djeèice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu. 13Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od poèetka. Pišem vama, mladiæi, jer ste pobijedili Zloga. 14Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od poèetka. Napisah vama, mladiæi, jer ste jaki i rijeè Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. 15Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Oèeve. 16Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda oèiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta. 17Svijet prolazi i požuda njegova, a tko èini volju Božju, ostaje dovijeka. 18Djeco, posljednji je èas! I, kako ste èuli, dolazi Antikrist. I sad su se veæ mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji èas. 19Od nas iziðoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se oèituje da nisu od nas. 20A vi imate Pomazanje od Svetoga, i znanje svi imate. 21Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer je znate i jer znate da nikakva laž nije od istine. 22Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj 23tko nijeèe Oca i Sina. Svaki koji nijeèe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca. 24A vi - što èuste od poèetka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što èuste od poèetka, i vi æete ostati u Sinu i Ocu. 25A ovo je obeæanje koje nam on obeæa: život vjeèni. 26Ovo vam napisah o onima koji vas zavode. 27A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko pouèava. Nego njegovo vas Pomazanje uèi o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono nauèilo, ostanite u Njemu. 28I sada, djeèice, ostanite u njemu da budemo puni pouzdanja kad se pojavi te se ne postidimo pred njim o njegovu dolasku. 29Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji èini pravdu od njega roðen.

« Prev 1 John 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |